Bergen op Zoom

BiZone stopt, Sterck verdwijnt: het wordt stil in de Bergse binnenstad

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse ondernemers hebben tégen verlenging van de BiZone gestemd. Daarmee stoppen per direct alle binnenstadsactiveiten van Bergen op Zoom, en ook de Koopzondagen en evenementen als de Krabbenfoor zullen in het nieuwe jaar niet doorgaan. “Het wordt stil in de Bergse binnenstad”, zegt voorzitter Kees van Male van ondernemersvereniging Sterck. Hij zal de leden voorstellen de vereniging op te heffen, zo heeft hij de gemeenteraadsfracties in een mail laten weten.

Van Male is diep, diep teleurgesteld. “Op slechts tien stemmen na heeft de BiZone het niet gehaald”, zegt hij. In totaal heeft 61 procent vóór verlenging gestemd, terwijl de ondergrens bij 66,6 procent ligt. In totaal hebben 232 ondernemers een stem uitgebracht, met een opkomst van 65 procent. Zes stemmen waren ongeldig, 136 vóór en 88 tegen. De BiZone is een regeling waarbij ondernemers kiezen voor een jaarafdracht waarmee de binnenstadspromotie wordt betaald. Om de vijf jaar dienen de ondernemers te stemmen voor verlening, waarbij een meerderheid van tweederde nodig is. Die is niet gehaald.

Enorme klap

De BiZone, oftewel BiZ, is in 2010 van start gegaan onder toenmalig wethouder Ton Linssen. “Dit is een enorme klap voor de Bergse binnenstad”, zegt hij. Nu de gemeente de eigen jaarbijdrage aan Sterck afbouwt, moeten de ondernemers zelf meer geld opbrengen. En in een tijd waarbij elke euro telt, is een bijdrage van honderden euro’s per jaar veel geld. “Het gevolg is dat er straks níks meer gebeurt in de binnenstad.” Linssen had liever gezien dat de gemeente en de provincie elk de helft van de bestaande gemeentelijke bijdrage voor hun rekening hadden genomen: elk 37.000 euro.

Verdubbeling

Het zou de tweede keer zijn dat de BiZone verlengd zou worden. Eerder was dat in 2016. Door het wegvallen van de gemeentesteun zou de bijdrage voor veel ondernemers verdubbeld worden of zelfs meer: 900 euro per bedrijf. Dat leidde tot een golf van verzet bij de binnenstadsondernemers. De gemeentepolitiek greep vervolgens in en na een motie van de VVD is een nieuwe verdeelsleutel gehanteerd. Dat heeft het schip echter niet kunnen keren.