Bergen op Zoom

Bergen op Zoom krijgt jaarlijks miljoen voor uitvoering klimaatplannen

Foto: Akil Mazumder - Pexels

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Om de doelen uit het Nationale Klimaatakkoord te behalen, stelt klimaatminister Rob Jetten (D66) tot aan 2030 structureel geld beschikbaar aan gemeenten. Volgens wethouder Hans Peter Verroen uit Bergen op Zoom, die daar verantwoordelijk is voor de portefeuille Duurzaamheid, energie en klimaat, gaat het om ongeveer een miljoen per jaar.

“Met dat geld kunnen we extra mensen gaan werven, die het beleid gaan maken”, vertelt de wethouder. Er komen, door de ondertekening van het akkoord, namelijk veel nieuwe taken en verplichtingen bij.

Klimaatverandering tegengaan

Zo moet er een lokaal plan op het gebied van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie komen. Het eerste houdt zich onder andere bezig met de effecten van klimaatverandering, zoals temperatuurstijging, droogte en extreme neerslag.

Het tweede richt zich voornamelijk op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, om verdere klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan.

Verduurzaming

Verroen noemt een aantal voorbeelden om deze doelen te bereiken: het vervangen van straatverlichting door LED, het regelen van extra opvanglocaties voor regenwater, het promoten van radiatorfolie voor energiebesparing en het NK Tegelwippen.

“Dit geld is een stimulering om richting te geven aan de verduurzaming van de gemeente”, concludeert de wethouder.

Lees ook: West-Brabant krijgt ruim 3 ton om voor te bereiden op klimaatverandering