West-Brabant

West-Brabant krijgt ruim 3 ton om voor te bereiden op klimaatverandering

Foto: Shutterstock

Sven de Laet Sven de Laet

De gemeenten in West-Brabant hebben eind december samen 336.381 euro aan rijkssubsidie gekregen voor zogenaamde klimaatadaptieve maatregelen. Daarmee moet de regio zich de komende jaren voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

In een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en het Waterschap Brabantse Delta, wordt gewezen naar de wateroverlast van afgelopen zomer. “Dat heeft direct effect op onze leefomgeving.”

En zo zullen we de komende jaren meer gevolgen ervaren van het veranderende klimaat. Denk aan steeds langere en hevigere periodes van warmte en droogte. Maar ook perioden van hevige regenval nemen toe, zowel in de zomer als in de winter.”

Ontstenen

Om daar beter op voorbereid te zijn, kan nu dus de subsidie worden gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld worden besteed aan het verruimen en aanleggen van waterwegen of het ‘ontstenen’ van grote, verharde oppervlakken.

De Roosendaalse wethouder Inge Raaijmakers is blij met de extra steun. “Onze regio kent veel bedrijventerreinen en werklocaties waar perioden van hitte een groot effect op hebben en snel wateroverlast kan ontstaan.”

“Ook het aangenaam houden van de dorps-en stadskernen bij extreme weersomstandigheden heeft onze prioriteit. Daarnaast kent de regio prachtige natuur met robuuste bossen, hoge zandgronden en lager gelegen kleigronden. We werken aan het gezond en vitaal houden van deze gebieden.”