Bergen op Zoom

Bergs college wil TenneT-hoogspanningsstation in noordelijke Auvergnepolder

Illustratie: de locatie BoZ-1, langs de dijk van het Schelde-Rijnkanaal.

Han Verbeem Han Verbeem

Als het aan het Bergse college van B&W ligt, komt het nieuwe 380kV-station in het noordelijk deel van de Auvergnepolder, ter hoogte van gemaal Pals en bij het Oorlogsmonument. Het college spreek zich daarmee uit voor variant BOZ-1. Begin februari neemt de gemeenteraad van Bergen op Zoom een besluit over de plaats van het 380kV-station.

Landschappelijke inpassing

Wel dient de raad TenneT dringend te verzoeken “in het vervolgtraject nadrukkelijk aandacht te besteden aan het landschappelijk inpassen van het station” en ervoor te zorgen dat slechts een minimaal aantal extra masten nodig is. Naast de vijf locaties in de Auvergnepolder -drie in het noordelijke deel en twee in het zuiden- was er nog een zesde, bij Lepelstraat. Deze variant is echter afgevallen vanwege de vele eigenaren die uitgekocht dienen te worden.

Ondergronds

Voorkeurslocatie BoZ-1 ligt, wat betreft afstand, het dichtst bij Zeeland en dat is gunstig voor de uiteindelijke keuze bij Schouwen. Want de afstand mag maximaal 30 kilometer bedragen om een ondergrondse kabelverbinding mogelijk te maken. Tracévariant Zuid-Midden is de enige optie die beide voorkeurslocaties met elkaar kan verbinden, staat ook in het raadsvoorstel. Er zijn vijf locaties in beeld, die allen in de Auvergnepolder. Tegelijk neemt Bergen op Zoom kennis van het besluit voor de aanwijzing van SD-1 bij Zierikzee, het Zeeuwse 150kV-netstation op Schouwen-Duiveland. Dat is opmerkelijk, omdat de raad van Schouwen pas aanstaande donderdag daarover een besluit neemt.