Bergen op Zoom

Geen onderzoek naar De Pals, wethouder ergert zich aan ‘desinformatie’

Luchtfoto met het onbebouwde industrieterrein De Spie (midden) en links het terrein van Sabic. (Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

Een meerderheid van de Bergse raad gaat niet akkoord met een nieuw onderzoek naar de plaatsing van het hoogspanningsstation bij bedrijventerrein De Spie. Aan de vorig jaar gekozen locatie, bij gemaal De Pals in de Auvergnepolder, wordt niet getornd. Wethouder Joost Pals verwijt vooral de lobbyisten uit het De Spie-kamp het doelbewust verspreiden van onjuistheden. “Ondernemers zijn met desinformatie geconfronteerd”, stelt hij. “De Spie is geen versnelling, het is een vertraging.”

Volgens netbeheerder TenneT zou een uitstel van de besluitvorming van vier weken zomaar kunnen leiden tot een vertraging van minimaal twee jaar voor de bouw van het hoogspanningsstation. Dan wordt de beoogde oplevering in 2027 niet gehaald en zouden West-Brabant en Zeeland nóg langer moeten wachten op de netversterking.

Kort voor de raadsvergadering ontvingen de raadsfracties nog een brief van TenneT: nieuw onderzoek naar De Pals is niet alleen tijdrovend maar zal met zekerheid geen nieuwe uitkomsten geven.

Verworpen

Achttien van de aanwezige raadsleden stemmen tegen het plan van Samen0164, GBWP en CDA/V-BoZ; twaalf zijn voor. De steun van BVB, Lijst Linssen en BSD blijkt onvoldoende voor een meerderheid. Ook een tussenvoorstel -de bestemmingsprocedure voor De Pals in gang zetten en tegelijkertijd een onderzoek uitvoeren- haalt het niet.

Zware woorden

Het besluit volgt na een stevig en langdurig debat in de Bergse raadszaal, met diverse schorsingen. Rijnoud Krijnen (Samen0164) stelt dat de Bergse raad ‘waardevolle informatie is onthouden’ bij de locatiekeuze voor het hoogspanningsstation.

Volgens het raadslid zou netbeheerder TenneT de keuze hebben ‘gemanipuleerd richting De Pals’, de groenzone langs de kanaaldijk in de noordelijke Auvergnepolder. “Laten we het de belanghebbenden niet dwingen om een gang naar de Raad van State af te moeten leggen”, stelt Krijnen. Wethouder Pals noemt de aanval ‘jammer’ en neemt afstand van de  zware woorden aan het adres van TenneT.

Terp

Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden stellen alles in het werk om de komst van het hoogspanningsstation bij De Pals in de polder te voorkomen. Want een terp van ruim twee meter -TenneT gebruikt zelf de term ‘ophoging’- brengt het station teveel in het zicht. En daar zitten de twaalfhonderd bewoners van Halsteren en Lepelstraat – maar ook de buren aan de Thoolse zijde- niet op te wachten – stelt Arjan van der Weegen (GBWP).

Sprieten

Ook tachtig ondernemingen met totaal vijfduizend medewerkers zouden liever een station op De Spie willen, benadrukt hij. Meino Dam van alliantie CDA/V-BoZ pleit voor een onafhankelijk onderzoek. “Er zijn realistische alternatieven”, benadrukt CDA-raadslid Jaap van Dam. Want op De Spie zou het geheel weggewerkt kunnen worden achter een hoge dijk. “Dan zie je alleen nog wat sprieten er bovenuit.”

Hoofdpijn

Voor PvdA-GroenLinks is het een hoofdpijndossier. “Of je nu linksom of rechtsom gaat, je raakt altijd mensen en de natuur”, zegt Selin Karar. “We moeten kijken naar de minste natuureffecten.” Ze wil zich niet laten leiden door emoties. “Bovendien, het is nog een tussenvoorstel”,  benadrukt ze. De partij blijft kritisch op de gevolgen voor de natuur.

Geen nieuwe feiten

VVD-raadslid Jim Bernaards is duidelijk: De Spie kán niet en plaatsing bij de Pals is de snelste manier voor de broodnodige netversterking. “De Pals is het, de Pals blijft het. Het komt er”, benadrukt Bernaards en vertelt dat hij “moeilijke gesprekken” met omwonenden heeft gevoerd.

Ook Souhail Soutou (Groep Akkaya) ziet geen nieuwe feiten of inzichten om het locatie-onderzoek opnieuw te openen. En SP-raadslid Theo de Jong verwacht dat de windmolens op de dijk, ook een belangrijke hindernis bij De Spie, er voorlopig nog blijven staan – ondanks het aflopen van de grondovereenkomst in 2025. En dat is voor hem ook een reden om achter de eerdere keuze van de raad te blijven staan.

Geluidseffecten

Al met al gaat de Bergse raad akkoord met de bestemmingsprocedure voor De Pals. Lokaal Realisme dient nog een voorstel in, om de geluidseffecten en te verwachten overlast nóg duidelijker in kaart te brengen. “De bewoners hebben recht op duidelijkheid”, stelt Julien Voets. Daar kan ook wethouder Joost Pals in meegaan en een raadsmeerderheid gaat in overgrote meerderheid akkoord.