Halsteren

Bergse fracties willen TenneT-station op De Spie: ‘Scheelt tijd én overlast’

Han Verbeem Han Verbeem

Het nieuwe 380KV-hoogspanningsstation in Halsteren moet niet komen in de groenzone bij gemaal De Pals, maar op industriegebied De Spie bij Sabic. Dit voorstel dienen Samen0164, GBWP en V-BoZ komende maand in tijdens de commissievergadering. Zij willen daarom dat de huidige bestemmingsplanprocedure van tafel gaat, volgens hen scheelt dit tijd én voorkomt het overlast voor omwonenden. Daarmee komen ze ook tegemoet aan bezwaarmakers van Thoolse zijde. TenneT noemt het alternatief echter niet uitvoerbaar.

Vorig jaar maart, één week voor de gemeenteraadsverkiezingen, besloot de Bergse raad in te stemmen met de voorkeurslocatie bij gemaal Pals – ten noorden van de Tholense brug bij het Schelde-Rijnkanaal. Andere varianten, waaronder De Spie, zijn uitvoerig onderzocht maar vielen stuk voor stuk af.

De Auvergnepolder, met de Spie (roodomrand) tussen het Lange Water en Sabic.

Nieuwe ontwikkelingen

Volgens Krijnen zijn er echter nieuwe ontwikkelingen die een plaatsing van het station op De Spie alsnog mogelijk maken. De drie fracties hebben daarom een nieuw visiedocument voor het gebied opgesteld: ‘Herstellen en Versnellen’. Het plan is niet uitsluitend bedoeld om drie dorpskernen tegemoet te komen – benadrukt Arjan van der Weegen (GBWP), maar komt de gehéle samenleving ten goede. Krijnen vult aan: “Eén van de bezwaren was de afstand tot Schouwen-Duiveland, maar door een verschuiving van het hoogspanningsstation Zierikzee zou dat geen belemmering meer moeten zijn”, zegt hij. “Bovendien zou Sabic bereid zijn de grond van de hand te doen. En omdat De Spie al een industriebestemming heeft, hoeft er geen tijdrovende bestemmingsprocedure te worden gestart.”

Onvoldoende ruimte

TenneT-woordvoerder Sander de Schepper wijst deze argumenten van de hand. “De lengte van de kabel vanaf Zierikzee richting gemaal De Pals blijft door de verschuiving gelijk, en wordt zelfs enkele meters kleiner”, zegt hij. De afstand is volgens De Schepper geen reden voor het afvallen van De Spie, in een eerdere fase. Andere factoren, zoals ligging ten opzichte van natuur, zijn dat wel. “Ook de nabijheid van industrie levert risico’s op, bovendien is het terrein té klein om het nieuwe 380KV-station te plaatsen.”

Regie uit handen

Volgens De Schepper is het initiatief van de Bergse drie raadspartijen niet realistisch. “In het onwaarschijnlijke geval dat de raad hiermee akkoord zou gaan en de bestemmingswijziging voor De Pals intrekt, zou ruim een jaar van voorbereidingswerk verloren gaan. En het voorgestelde alternatief biedt gewoon té weinig ruimte.” Het maatschappelijk belang voor netversterking is hoog, benadrukt de TenneT-woordvoerder. Eerder heeft het ministerie van EKZ al laten doorschemeren dat de minister zal ingrijpen, als de gemeentelijke besluitvorming in  een impasse komt. Wethouder Joost Pals laat weten dat hij namens het college tijdens de commissievergadering van 11 oktober inhoudelijk op het initiatiefvoorstel zal reageren.

Tholen-Stad

Bewoners en ondernemers in Tholen-Stad. hebben hun hoop gevestigd op het alternatiefplan bij De Spie. Zij zullen van zich laten horen bij de Beeldvormingsavond op het Bergse stadhuis, donderdag 6 oktober. Cees Nuijten, bewoners van de Thoolse nieuwbouwijk Waterfront, spreekt namens zo’n tweehonderd huishoudens én vijftig bedrijven in de naburige Slabbekoornpolder.  De Zeeuwen hebben bij deze besluitvorming nauwelijks inspraak gehad, benadrukt Nuijten. Mocht de Bergse raad toch vasthouden aan de locatie bij De Pals, dan zullen de omwonenden vermoedelijk doorprocederen.