Bergen op Zoom

Bergse politiek voelt weinig voor 380KV-station op De Spie

Gemaal De Pals in de Auvergnepolder. (Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

Een meerderheid van de gemeenteraad van Bergen op Zoom voelt weinig voor een alternatieve locatie voor het 380KV-verdeelstation bij Tholen. “We hebben niets nieuw gehoord”, zegt Berend Doedens (D66). “Waarom gemaakte keuzes heroverwegen?” Vorig jaar maart besloten de Brabanders het station in het zichtveld van Tholen-Stad te plaatsen. Wel wil de VVD kijken of er een nieuwe ontsluitingsweg mogelijk is, om het bestemmingsverkeer naar Tholen te ontzien.

Het 380KV-station is nodig voor de nieuwe hoogspanningsverbinding naar Schouwen-Duiveland, die nodig is om de netcongestie aan te pakken. Het plan van drie Bergse raadsfracties om het station vier kilometer landinwaarts te plaatsen, vindt weinig weerklank bij de coalitie. Ook wethouder Joost Pals benadrukt dat er flinke nadelen kleven aan  het industrieterrein De Spie. “Technisch past het niet, vanwege de landschappelijke ophoging van twee meter is er meer grond nodig.” Ook hebben de raadsleden een brief ontvangen van het ministerie van EKZ, dat de Bergenaren dringend adviseert af te zien van een politieke draai. De oplevering van het station in 2028 mag niet in gevaar komen.

Windmolens

Initiatiefnemer Samen0164 had boven water gekregen dat de huidige overeenkomst voor de windmolens op de dijk bij De Spie in februari 2025 afloopt. “Als de molens er straks niet meer staan valt een belangrijke hindernis weg”, aldus raadslid Reinoud Krijnen.  Maar de wethouder moet hem teleurstellen: de levensduur van de windmolens is nog niet verstreken en ze blijven er nog wel even staan. Daarnaast zijn er nog andere bezwaren die een verplaatsing naar De Spie in de weg staan, zoals de nabijheid van natuur. Netbeheerder TenneT heeft de Bergse raadsleden daar vorige week al voor gewaarschuwd.

Boter op hoofd

De brief van het Thoolse college, dat ook weinig voelt voor een hoogspanningsstation op de grens met Zeeland, valt niet in goede aarde bij de VVD. “Tholen heeft boter op het hoofd”, zegt VVD-woordvoerder Dave Lijmbach. “We zorgen er met het hoogspanningsstation wél voor dat Zeeuwse bedrijven weer toegang krijgen tot het net.”

Toeleveringsverkeer

De liberalen zien wel in dat het toeleveringsverkeer bij Tholen-Stad voor overlast zal zorgen – de vrachtwagens moeten immers over twee rotondes om de parallelweg te kunnen bereiken. Daarom wil de Bergse VVD bij TenneT pleiten voor een extra ontsluitingsweg. Andere raadsfracties, waaronder GBWP, steunen dit plan.

Geluid

Al met al hebben vijf raadsfracties -samen vertegenwoordigen ze 18 van de 33 raadsleden- weinig op met een nader onderzoek naar De Spie. Volgende week beslist de Bergse raad over het bestemmingsplan maar een uitslag in voordeel van de Thoolse bezwaarmakers lijkt ver weg. Woordvoerder Cees Nuijten van de Thoolse omwonenden en ondernemers is teleurgesteld over het raadsdebat. “De verkeersafwikkeling is niet onze eerste zorg, wij vrezen vooral voor geluidsoverlast.”