Halsteren

Emoties bij omwonenden over 380KV-station, maar TenneT weet van geen wijken

Stockfoto: Shutterstock

Han Verbeem Han Verbeem

Tien insprekers voeren donderdagavond in de Bergse raad het woord over het toekomstige 380KV-station, vaak met felle en geëmotioneerde reacties. De alternatieve locatie op bedrijventerrein De Spie bij Sabic zou volgens netbeheerder TenneT echter niet haalbaar zijn én tot jarenlange vertragingen leiden. Van ‘herstellen en versnellen’ is volgens de vier TenneT-woordvoerders geen sprake, integendeel zelfs.

Audio: Reactie van TenneT-projectleider Robert de Wit op het plan ‘Herstellen en Versnellen’ van Samen0164, GBWP en V-BoZ.

De Bergse raad beslist deze maand over de ontwikkeling van het groenstrook langs het Schelde-Rijnkanaal in Lepelstraat. Michiel van der Waard en overige medebewoners in het buitengebied van Lepelstraat moesten het uit het nieuws vernemen: ze krijgen een trafostation aan de overkant. “Een gebied dat door de gemeente zelf als cultuurhistorisch landschap is omschreven”, benadrukt Van der Waard.

Maar er komt nu een twaalf hectare groot station met hoge masten. Toenmalig burgemeester Petter ontving een lijst met 1200 handtekeningen. De ondertekenaars willen dat het station op een industrieterrein komt. “Deze oproep geldt nog steeds.”

Terp

De verhoging van het terrein en plaatsing van het 380KV-station op een ‘terp’ van twee meter hoog komt voor hen als een complete verrassing. Vanwege nieuwe inzichten uit de nota ‘Herstellen en versnellen’ -een initiatief van raadspartijen Samen0164, GBWP en V-BoZ- vraagt de inspreker de gemeenteraad om een heroverweging van de eerder gemaakte keuze.

Kort voor de verkiezingen van maart 2022 heeft de raad de Auvergnepolder aangewezen. Terugkomen op eerder genomen besluit is volgens hem geen ‘zwabberbeleid’ maar doet recht aan de belangen van de bewoners. “En die hebben uw raad tenslotte gekozen.”

Verminking

Een tweede inspreker, dhr Seuren, noemt het station “een gruwelijke verminking van de fraaie en rustige Lepelstraatse polder.” Hij laat de raadsleden een bandje horen, en een indringende zoemtoon klinkt door de zaal. “Een brom van 100 hertz”, verduidelijkt hij. Het te verwachten geluidsniveau is 98 decibel. “Even hard als bij een popconcert.”

De brom zou terug te vinden zijn op YouTube, merkt de inspreker op. Als je het geluid niet kan ontlopen, is het gekmakend. TenneT wil recht vooruit, en wil geen inspraak, aldus Soeren. “De trein moet door, ongehinderd.” Daarom hebben de bewoners een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau.

“De 65 decibel richtlijn is veel hinderlijker in een open landschap dan langs de snelweg.” Vooral bij laagfrequent geluid is meer overlast te verwachten dan voorspeld. “Het station moet dus met vier wanden met een dak erop.” Maar dat zou té duur zijn.

Tholen

De Tholense inspreker Cees Nuijten spreekt in namens inwoners Waterfront en Botshoofd, ondernemers Slabbekoornpolder én voelt zich gesteund door het gemeentebestuur van Tholen. Voor de aanleg in de Auvergnepolder-Noord moet grond worden onteigend, de bestemming gewijzigd en dat kost vier tot vijf jaar. “Levensgevaarlijk omdat daarmee de energievoorziening voor zowel West-Brabant als Noord-Zeeland in gevaar komt.”

Ook de gekoesterde natuur wordt volgens Nuijten op een ‘sadistische manier mismaakt’. “Rij naar Rilland en kijk naar de impact die zo’n station heeft. Terwijl het station hier tweemaal zo groot wordt.” Nuijten voorziet een leegloop van woningen. “Het wordt hier een spookdorp.” En de laagfrequente bromtoon zou onvermijdelijk tot slaap- en gezondheidsklachten leiden.

Niet laten inpakken

Bij een keuze voor De Spie zijn al deze problemen niet aan de orde. “Laat u niet inpakken door het schijnargument van TenneT.” Hij verwijt de netbeheerder ‘het spelen van blufpoker’. Hij roept de Bergse raadsleden op het beleid te wijzigen en het station niet op de grens met Zeeland te plaatsen. “Het is niet te laat en denk er aan: beter een goede buur dan een verre vriend.”

Peter van den Eijnden ziet kansen bij het versnellen van de netversterking. “Er is veel veranderd in de wereld. Stoppen met gasboren in Groningen en de oorlog in Oekraïne. Daardoor is er meer stroom met een congestie als gevolgd. Eerder was Van den Eijnden bij het project betrokken vanuit Sabic maar hij is inmiddels gepensioneerd en spreekt nu op persoonlijke titel.

Windmolens

De windmolens, een huidige sta-in-de-weg, staan op de nominatie voor de sloop. Dat zou geen hindernis meer moeten zijn, benadrukt Van den Eijnden. Met toevoeging van een smalle grondstrook van Sabic zou De Spie te gebruiken zijn. “Als het niet past zoals het moet, dan moet het maar zoals het past.” Er hoeven bovendien geen zeven hoogspanningsmasten geplaatst te worden. “Dat scheelt zeker met stikstof.” En dit komt ook de nabije natuur ten goede.

Geen verloren jaar

Het zou geen jaar verloren zijn, maar vele jaren aan ergernis en procedures vermijden. “Iemand die nooit verandert, heeft nooit iets bijgeleerd”, zo citeert Van den Eijnden de vertrokken weerman Gerrit Hiemstra.

Kritiek

Eén van de insprekers heeft ook kritiek op de nota Herstellen en Versnellen. Landbouwer Eric-Jan van Trijen vreest onder meer voor extra, tijdelijke elektriciteitsmasten  op zijn akkers. En klopt de nieuwe nota wel, wil Van Trijen weten: “Is deze doorgerekend en gecontroleerd op feitelijkheden?” De Bergse raadsleden bespreken de nota én het bestemmingsplan volgende week in de commissie. Over twee weken neemt de raad een besluit.