Bergen op Zoom

Bewoners strijden tegen hoogspanningsstation in de polder: ‘Ik ben pislink’

bron: Omroep Brabant bron: Omroep Brabant

Michiel van der Waard is boos over de mogelijke komst van een hoogspanningsstation in de Oud-Glymespolder in Bergen op Zoom. Hij en een aantal bewoners in de omgeving voelen zich niet serieus genomen door de gemeente die volgens hen geen oren heeft voor een ‘beter alternatief’. “Er wordt een besluit door onze strot geduwd over iets wat hier 50 of 80 jaar blijft staan. Ik ben pislink.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft de polder die ingeklemd ligt tussen Lepelstraat, het buurtschap Kladde en het Schelde-Rijnkanaal aangewezen als voorkeurslocatie. Op deze plek moeten een 380 kV-verdeelstation en elf hoogspanningsmasten komen. Netbeheerder TenneT heeft de installatie hard nodig voor de uitbreiding van de energievoorziening in Zeeland.

De boel wordt hier verrommeld.

De Oud-Glymespolder bleef over nadat er vijf locaties in het buitengebied van Bergen op Zoom waren onderzocht. De beoogde locatie ligt het verst verwijderd van bebouwing en dicht bij de provinciegrens met Zeeland. Maar daarmee gaat de gemeente volgens de omwonenden voorbij aan de cultuurhistorische waarde van het polderlandschap.

“Het rare is dat de gemeenteraad een aantal jaar geleden de komst van windmolens hier om deze reden heeft tegengehouden. Nu wordt de boel hier verrommeld. Er komen masten van tien verdiepingen hoog. Denk je dat hier straks nog mensen op de fiets komen? Nooit meer en weg toerisme dus”, meent Michiel van der Waard.

Dit gebied moet je met rust laten.

“Wij zijn niet tegen het hoogspanningsstation, maar voor deze plek is er een goed alternatief. Voor veel mensen is dit hun achtertuin en dan moet je dit gebied met rust laten. Zo’n installatie hoort in een industriële omgeving,” valt Frank Seuren zijn buurtgenoot bij.

Dat alternatief is volgens de bewoners een plek in de buurt van kunststoffenproducent SABIC. Eerder onderzochte locaties in deze omgeving vielen af omdat ze te dicht bij het complex van de chemische fabriek lagen. Bovendien gooide de aanwezigheid van windmolens roet in het eten.

Je gaat toch niet lukraak een verdeelstation in de polder bouwen.

“Voortschrijdend inzicht zegt dat het hier wel degelijk kan”, legt Peter van den Eijnden uit aan Omroep Brabant. Als voorzitter van Stichting De Groene Pluim nam hij het gebied nog eens nader onder loep. Door een eerder afgewezen locatie te verschuiven, zijn er volgens hem geen belemmeringen meer.

“De windmolens gaan namelijk weg. Er komen drie grotere windmolens voor in de plaats. Dat biedt ruimte om het station hier en op grotere afstand van SABIC te bouwen. Je kunt een energietransitiegebied maken met windmolens en later misschien zonnepanelen. Dan ga je toch niet lukraak zo’n station in een polder bouwen terwijl we dit slim kunnen clusteren? Hier heeft niemand er last van.”

Ze willen dit er in een maand doorheen drukken.

De omwonenden van de Oud-Glymespolder werden kort voor kerst geïnformeerd over het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders. Michiel van der Waard: “We hebben nauwelijks overleg kunnen hebben met de gemeente. Ze willen dit er in een maand doorheen drukken. Dat heet over je graf heen regeren, want binnenkort is dit college er niet meer.”

Dinsdag houdt de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst waar de omwonenden hun plan gaan toelichten. Op 3 februari neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie van het hoogspanningsstation.