Halsteren

Bij de Bergse raad komt het besef: 380kV-station kán niet in de zuidelijke polder

Stockfoto: Shutterstock

Han Verbeem Han Verbeem

De zuidelijke Auvergnepolder, ten westen van het Lange Water en boven het Zoommeer, lijkt definitief af te vallen als locatie voor het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation. Jacobs heeft de raad maandag in een brief uitgelegd waarom doorzetten zinloos is: de zuidelijke locatie 4b is een ‘no go’ vanwege de aangrenzende natuur en windmolens. En daarin lijkt een meerderheid van de raad zich te berusten.

Wethouder Jacobs waarschuwt de raad voor de risico’s van ondoordachte keuzes. Want als de gemeenteraad een onvoldoende en onzorgvuldig gemotiveerd besluit neemt, dan strandt de procedure bij de Raad van State. “Het project loopt hiermee onherstelbare vertraging op. De netversterking is voor de gehele regio essentieel en daarom heeft vertraging in de besluitvorming direct effect op meerdere partijen in deze regio.” Dit zou betekenen dat zonnevelden en windmolenparken in West-Brabant en Zeeland in gevaar komen.

Boerderij verplaatsen

GBWP-voorman Arjan van der Weegen wilde vorige week bij de commissiebespreking nog “geen enkel middel onbenut laten” om te voorkomen dat het station in de noordelijke polder komt, in de nabijheid van de woonkernen van Lepelstraat en Halsteren. Met een week te gaan vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart willen GBWP maar ook partijen als Lijst Linssen, CDA en Samen0164 de handen zo lang als mogelijk vrijhouden. Er kwam zelfs een compromis ter sprake: het beoogde 4b-perceel zou enkele honderden meters kunnen opschuiven, waarvoor dan wel een boerderij moet wijken. Maar ook deze variant blijkt niet haalbaar.

Andere keuze

Inmiddels lijkt ook GBWP, door de realiteit gedreven, bereid tot een politieke draai. Van der Weegen vindt de brief  van het Bergse college duidelijk. “Locatie 4b is onmogelijk”, constateert de voorman van de grootste Bergse raadspartij. “Wij hebben vanavond fractievergadering en zullen dan ook een andere keuze maken.” Donderdag 10 maart dient de Bergse raad een knoop door te hakken over de locatiekeuze.