Bergen op Zoom

De noodklok luidt: Bergen op Zoom verdwijnt langzaam van de kaart!

Beleg van Bergen op Zoom in 1588, een belangrijk onderdeel van de vaderlandse geschiedenis dat landelijk maar weinig aandacht krijgt.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Donderdag 31 maart sprak de Oekraïense president Zelensky de Tweede Kamer toe vanwege de oorlog in zijn land. Hij maakte een vergelijking met een belangrijke periode uit onze vaderlandse geschiedenis, namelijk de Inname van Den Briel, op 1 april 1572. Het is een van de bekendste gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Bergen op Zoom maakt ook deel uit van dat deel van onze historie maar dit wordt bijna nergens genoemd. Over een uitgelezen kans om daar verandering in te brengen wordt door de gemeente nu al een jaar nagedacht, tot grote frustratie van een aantal ondernemers, politici en inwoners die graag vooruit willen.

Een jaar geleden kreeg burgemeester Frank Petter een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan een landelijk platform dat een deel van die belangrijke geschiedkundige jaren en gebeurtenissen aangrijpt om steden en gemeenten met een verhaal op de kaart te zetten. Er is een website voor gebouwd, 1572 Geboorte van Nederland, waar grote namen en belangrijke plaatsen zich aan hebben verbonden. Inmiddels zijn ze op het gemeentehuis na een jaar nog niet uit aan de vraag of Bergen op Zoom zich hierbij aansluit.

Negatieve spiraal

De Politieke partij Lokaal Realisme stelde er een maand geleden vragen over aan het college. De fractie was verbaasd over het feit dat de gemeente zo’n kans laat liggen, terwijl nieuwe impulsen keihard nodig zijn. Er is behoefte aan meer toerisme, meer bezoekers voor de binnenstad, werkgevers zoeken mensen. Redenen te over om te zorgen dat je als stad en regio in beeld bent, wil je de negatieve spiraal doorbreken. En dan is de aandacht vestigen op wat je cultureel en historisch te bieden hebt één van de instrumenten. Op 31 maart kreeg de partij antwoord. Het is dus geen 1 aprilgrap.

In een door de burgemeester ondertekende brief wordt uitgelegd dat er bij de gemeente wel degelijk de frustratie leeft dat Bergen op Zoom niet of nauwelijks wordt genoemd in “de wordingsgeschiedenis van Nederland”. Maar of deelname aan een initiatief als dit daar aan bijdraagt weet men er niet. Aan de kosten voor deelname kan het niet liggen. Die zijn, geheel in stijl, eenmalig 1572 euro. De reden waarom echter na een jaar nog steeds wordt getwijfeld is omdat er ook ambtelijke uren in gestopt zouden moeten worden. En tijd is geld. Bij Lokaal Realisme zijn ze niet tevreden met die twijfelachtige verklaring. De partij bezint zich over nadere stappen.

Volledig gesloopt

Een stuk uitgesprokener is Kees van Male, de kartrekker bij ondernemersorganisatie Sterck. Ook hij ziet dat bij de gemeente zich niemand meer druk lijkt te maken over het op de kaart zetten en houden van Bergen op Zoom. Alleen de VVV heeft nog enigszins een voorlichtende en promotionele functie maar puur gericht op toerisme op de Brabants Wal. Kees laat er geen misverstand over bestaan: “Het oude college heeft alles met betrekking tot marketing gesloopt, volledig! Dat vinden ze volstrekt niet belangrijk.” Hij is dan ook niet verbaasd dat er op zo’n 1572-platform zo lauw wordt gereageerd.

Duidelijke taal

Het nieuwe college zal zich moeten gaan beraden op hoe het verder moet, vindt Van Male. Hij kan er niet over uit: “Als ik dan merk dat een of andere onbenul het in z’n botte hoofd haalt om citymarketing de nek om te draaien. Dan weet je niet waar je mee bezig bent.” Er is heel veel kapot gemaakt en met valse argumenten, stelt hij vast. Hij bestrijdt de gedachte dat het geen overheidstaak zou zijn om economische impulsen aan te jagen.

Wel denkt hij dat het beter zou zijn om de promotionele kant van de zaak geen ambtelijk werk meer te laten zijn. De uitvoering moet liggen bij professionals die niet steeds vastlopen op de interne gemeentelijke organisatie. Zonder budget en een zienswijze kom je echter nergens. Sterck heeft daarom een visie geschreven. “Pak die maar eens op”, wil Van Male het nieuwe stadsbestuur meegeven. Ondertussen is hij in gesprek met het onder meer het culturele veld, vastgoedeigenaren en ondernemers. Omdat afwachten wat hem betreft geen optie is. Het wordt hoog tijd dat er een compleet verhaal komt. Bergen op zoom is toe aan nieuwe impulsen. Kees hoopt dat een nieuw college die urgentie ook inziet en staat daar bepaald niet alleen in.

Lees ook: Waarom laat Bergen op Zoom promotionele kansen aan zich voorbij gaan?