Bergen op Zoom

Erfgoedorganisaties zetten strijd Ketrientje voort, irritatie bij politiek

Het historische hoofdgebouw uit 1929.

Han Verbeem Han Verbeem

De drie protesterende erfgoedorganisaties houden vast aan hun juridisch verzet tegen de sloop van monumentale delen van ‘t Katrientje. Vrijdag was een zitting bij de rechtbank Breda, waarbij de organisaties en de gemeente Bergen op Zoom tegenover elkaar stonden over het voormalige zorgcentrum. In de Bergse politiek ontstaat inmiddels wrevel over de vasthoudendheid.

De landelijke erfgoedorganisaties Cuypersstichting, Bond Heemschut en BOEI willen dat de historisch waardevolle delen van ‘t Ketrientje niet onder de slopershamer vallen. Het gaat om het voormalige hoofdgebouw uit 1929 en het zusterhuis uit 1933. “Deze gebouwen behoorden tot het vroegere gasthuis van de zusters Franciscanessen, zegt Piet Juten”.

De Bergse erfgoedvoorvechter zet zich in voor het behoud van deze laatste kloostergebouwen in de binnenstad van Bergen op Zoom. Daarbij betreft het een klein deel van het vroegere zorgcentrum. benadrukt hij. “Het overgrote deel van ‘t Ketrientje bestaat uit latere gebouwen van de jaren ’70 en ’80. Deze hebben geen bijzondere betekenis.”

Het nieuwbouwplan uit 2018. © TanteLouise

Nieuwbouwplan

In 2015 sloot het complex de deuren, nadat zorgaanbieder tanteLouise besloot de verpleegzorg uit de binnenstad te halen. De gebouwen waren verouderd en het ontbrak aan voldoende parkeergelegenheid. Sloop leek de enige uitweg, met uitzondering van de oude kapel op het binnenterrein. Daarna begon de periode van leegstand, in 2018 volgde een plan voor 189 zorgappartementen en 43 koopappartementen. De gemeentelijke monumenten- en welstandcommissie heeft weliswaar een monumentenstatus voor de oude bouwdelen geadviseerd, maar het Bergse college heeft dit naast zich neergelegd.

Erfgoedverordening

De drie erfgoedorganisaties stellen dat de gemeente daarmee in strijd met de eigen verordening heeft gehandeld en willen via de rechter alsnog een gemeentelijke monumentenstatus afdwingen. Over zes weken doet de rechtbank in Breda hierover uitspraak. Volgens Juten is hierna nog hoger beroep mogelijk, tot de Raad van State.

Persoonlijk gewin

Op de sociale media reageren Bergse raadsleden geïrriteerd. Zo wil fractievoorzitter Julien Voets van Lokaal Realisme dat er “vaart gemaakt wordt” met de bouw van nieuwe woningen op het terrein. Op Facebook schrijft hij: “Je hebt desondanks het recht om te procederen, maar het maatschappelijk belang is voor deze belangenclubs ondergeschikt aan persoonlijk gewin. Erg zonde!”

Pineut

Ook raadslid Sander Siebelink (V-BoZ/CDA) reageert aanvallend: “Een paar elitaire clubjes houden al jaren de enorme verpaupering van dit belangrijke deel van het centrum in stand. Een schande voor de binnenstad “, schrijft hij op Facebook. Volgens hem zijn de omwonenden de pineut en “hebben deze bezwaarmakers lak aan de dringende noodzaak om ouderenhuisvesting te realiseren.”

Financiële belangen

Volgens Juten zijn deze opmerkingen “zwaar onder de gordel” en hij bestrijdt dat er sprake zou zijn van persoonlijk gewin. Inderdaad draait het vooral om geld maar dan wél bij de zorginstelling en projectontwikkelaar – benadrukt Juten. Want de financiële belangen van deze instanties zouden juist de oorzaak zijn van deze impasse. “Tot nu toe heeft tanteLouise geweigerd een ontwerp te maken waarin de historische bouwdelen behouden blijven. Want dat kost de projectontwikkelaar meer geld.” Piet Juten stelt dat het behoud “op onderdelen misschien duurder uitpakt maar in het totale plaatje niet tot verlies hoeft te leiden.” De bouwkosten zouden geraamd zijn op 50 tot 55 miljoen euro.

Het bestuur van stichting tanteLouise was vrijdag bij de zitting van de rechtbank aanwezig om vragen van de rechter te beantwoorden. “We wachten de uitspraak van de rechter af”, aldus woordvoerder Marc Molenaars.