Bergen op Zoom

Stichting Behoud Ketrientje niet-ontvankelijk verklaard in impasse rond Ketrientje

Maarten Elst Maarten Elst

Maandagmiddag zijn de bezwaren van Stichting Behoud Ketrientje (in oprichting) en van buurtbewoner dhr. Juten ongegrond verklaard in de impasse rond ‘t Ketrientje. Het college van B & W. wilde enkel ingaan op de aangeleverde stukken van het Cuypersgenootschap en erfgoedvereniging Heemschut. De belanghebbenden richtten zich vooral op het verkrijgen van een monumentale status voor het Hoofdgebouw en het Zusterhuis, terwijl tanteLouis maar al te graag haar plannen voor een nieuw zorgcomplex met 260 zorgwoningen wil realiseren.

Beide partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar in de stadszaal in het Oude Stadshuis in Bergen op Zoom. Het enige wat sloop van beide gebouwen nog in de weg ligt, zijn de bezwaren van de tegenstanders van het plan van tanteLouise. Roger van Dijk van Stichting Behoud Ketrientje (in oprichting) somt de voorgeschiedenis van het gehele proces op, waarna hij vervolgens uitlegt waarom het de status van monumentaal pand verdient. “Zes verschillende commissies hebben vastgesteld dat de gebouwen behouden moeten blijven, ze voldoen aan het minimum aantal punten om in aanmerking te komen voor een monumentale status.”

Scores wel of niet behaald?

“In artikel 6 (Voornemen tot aanwijzing en procedure) lid 3 en 4 van de Erfgoedverordening van de gemeente Bergen op Zoom is te lezen dat ‘Voorafgaand aan het voornemen tot aanwijzing wordt een redengevende beschrijving opgesteld en wordt het object beoordeeld aan de hand van een door burgemeester en wethouders vastgestelde waarderingscriteria’. En ‘Indien de score minimaal 78 punten bedraagt komt het monument in aanmerking voor aanwijzing'”, aldus Van Dijk.

Volgens Van Dijk is uit twee onafhankelijke onderzoeken gebleken dat zowel het Zusterhuis als Hoofdgebouw van ‘t Ketrientje aan voldoende punten komt. “Het Zusterhuis behaalde in oktober 2019 86 punten, terwijl het Hoofdgebouw eerder dat jaar aan 88 punten komt. Beide gebouwen vallen daarmee in categorie 4 van de 5, daarmee krijgt het het label zeer waardevol en beschermingswaardig”, vervolgt Van Dijk.

Het eveneens aanwezige Cuypersgenootschap en erfgoedvereniging Heemschut sluiten zich bij deze woorden aan. Ook buurtbewoner Piet Juten kan zich hierin vinden.

Eigen onderzoek

Zorgorganisatie tanteLouise heeft op haar beurt, met goedkeuring vanuit de gemeente, eveneens onderzoek laten doen naar de monumentale waarden van beide gebouwen. “Uit onafhankelijk onderzoek blijkt hieruit dat het Zustergebouw en Hoofdgebouw respectievelijk tot 76 en 77 punten komen”, laat tanteLouise weten. “Daarmee zitten ze onder de 78 punten en komen ze niet in aanmerking voor een monumentale status.”

De tegenpartij reageert direct door haar vraagtekens te zetten bij het onderzoek. “We weten niet van het bestaan van dit onderzoek af”, reageert Maarten Pereboom van erfgoedvereniging Heemschut. “Ook vinden we het vreemd dat de gemeente een dergelijk onderzoek weglegt bij één van de belanghebbenden. Toeval wil dat het net onder het puntentotaal van 78 komt, hoe betrouwbaar is het onderzoek?”

Bas Suijkerbuijk vertelt namens de gemeente dat alle onderzoeken verschillend interpreteerbaar zouden zijn.

Niet-ontvankelijk

Suijkerbuijk geeft bij zowel de eerste als tweede inspraakronde aan enkel in te willen gaan op de ingekomen bezwaren vanuit Cuypersgenootschap en erfgoedvereniging Heemschut. “Stichting Behoud Ketrientje in oprichting en dhr. Juten richten zich met name op een individueel belang en zijn daardoor niet-ontvankelijk in deze impasse”, stelt hij. “Daarnaast is de stichting al zeker één jaar betrokken bij dit proces zonder dat ze daadwerkelijk een stichting is. Ik vraag me ook af of het ooit een stichting zal worden.”

Buurtbewoner Juten is niet gelukkig nu hij als buurtbewoner buitenspel wordt gezet. “Mevrouw Helder van tanteLouise heeft in eerdere krantenartikelen geroepen dat omwonenden betrokken zijn bij het gehele proces, terwijl wij nog nooit hebben mogen deelnemen. Ik ben net als Stichting Behoud Ketrientje enorm verrast dat we niet-ontvankelijk zijn, maar wel steeds zijn uitgenodigd door hetzelfde college”, aldus Juten. “We zitten nog met veel vragen”, vult Stichting Behoud Ketrientje in oprichting aan.

Het wachten blijft op een definitief besluit van de hoorzitting. Tot die tijd zal zowel het Hoofdgebouw als Zustergebouw van ‘t Ketrientje overeind blijven. “En ook al krijgen de gebouwen de monumentale status, dan mogen we alsnog overgaan tot sloop als we over de juiste vergunningen beschikken”, aldus tanteLouise.