Bergen op Zoom

GBWP wil snelle aanpak wijkverloedering Gageldonk-Oost

WInkelcentrum De Gagel verpaupert in snel tempo, sinds het vertrek van de Aldi. (foto GBWP)

Han Verbeem Han Verbeem

GBWP-fractieleden Alperen Yilmaz en Burak Sahin willen dat het Bergse college snel werk maakt van de aanpak van de verloedering van Gageldonk-Oost. De Vijverberg verkeert al jarenlang in een vervallen staat, en sinds het vertrek van de Aldi gaat het ook met winkelcentrum De Gagel hard achteruit, constateren ze. De omgeving verrommelt en omwonenden voelen zich onveilig. Vorig jaar beloofde het college de Vijverberg op te knappen, mede na kritische vragen van raadslid Yilmaz.

GBWP pleit voor plan voor periodiek onderhoud en grondige reiniging. “Maar ook een effectieve aanpak voor het bestrijden van het onkruid, vormen cruciale stappen om de leefbaarheid van dit gebied te waarborgen.” Het revitaliseren van dit winkelcentrum zal niet enkel de lokale economie een impuls geven, zo stellen de briefschrijvers, “maar zal tevens de cohesie en betrokkenheid binnen de bewoners in de buurt versterken.”

Wijkrondgang

Beide fractieleden maakten vorige week een rondgang door de wijk en stoorden zich aan het verval van De Gagel. ‘’Vindt u het nog fijn om hier uw boodschappen te gaan doen”, schrijven ze in een brief aan het college. Buurtbewoners klagen volgens hen over de verloedering van het winkelcentrum, dat tijdens winkeltijden op sommige momenten haast verlaten lijkt. In juni is na bijna vijftig jaar de supermarkt vertrokken, de Aldi wil zich elders in de stad vestigen. Klagende bewoners krijgen volgens Yilmaz en Sahin het gevoel dat ze door de gemeente aan hun lot worden overgelaten, omdat er geen maatregelen worden genomen.

Vijverberg

Ook bij de Vijverberg is nog weinig verbetering te zien, constateren de briefschrijvers van GBWP. De fractie heeft in oktober 2021 en 2022 middels brieven de vervuiling en achterstallig onderhoud al onder de aandacht gebracht van het Bergse college. “Het blijkt dat onze signalen niet serieus zijn genomen”, stellen de lokale politici. Yilmaz en Sahin willen dat het college “nu eens echt aan de slag gaat en deze problematiek uiterst serieus neemt en doelmatige acties onderneemt.” Dit moet uiteindelijk leiden tot “de wederopleving van winkelcentrum De Gagel en de Vijverberg.”