Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht past gladheidsbestrijding aan

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het college van B&W van de gemeente Woensdrecht heeft het gladheidsbestrijdingsplan licht aangepast. Op verzoek van de dorpsplatforms en de brandweer zijn enkele straten toegevoegd die gestrooid zullen worden.

 

De doorgaande hoofdwegen, de wijk- en dorpsontsluitingswegen, de busroutes, een aantal doorgaande hellende wegen en de fietspaden worden gestrooid. Verder worden er zoutbakken geplaatst bij basisscholen, de multifunctionele centra en bij het welzijnscentrum K4 in Hoogerheide.

Wethouder Van Agtmaal: “Op verzoek van de dorpsplatforms en de brandweer zijn een aantal extra straten toegevoegd die ook meegenomen zullen worden wanneer er gestrooid wordt. Deze straten zijn in Hoogerheide de Kromstraat, Burg. Moorsstraat en de nieuwe situatie aan de Scheldeweg wanneer deze gereed is. In Ossendrecht het Eikelhof en in Putte de Schoolstraat en Keizerstraat/Buntstraat”.

Het gladheidbestrijdingsplan is in te zien aan de centrale balie van het gemeentehuis in Hoogerheide en het complete strooiplan inclusief de routes per kern is te downloaden via www.woensdrecht.nl/gladheid.