West-Brabant

Gemeenten massaal achter oproep voor meer Rijksgeld

Foto: Petra Koenders / Gemeente Bergen op Zoom

Han Verbeem Han Verbeem

Het pleidooi van onder anderen de Bergse wethouder Petra Koenders tijdens het VNG-congres (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is vrijdag succesvol gebleken. Koenders deed een dringend beroep op het VNG-bestuur om bij de landelijke politiek te pleiten voor méér rijkssteun aan gemeenten, voor de uitvoering van sociale taken. Een overgrote meerderheid van het congres nam de motie aan: 93,3 procent. “Een overduidelijk signaal”, zo zegt Koenders. “Hier kan Den Haag niet omheen.”

Door: Han Verbeem

Het water staat menig gemeente in Nederland tot aan de lippen, en in Bergen op Zoom zelfs nóg hoger – benadrukt Koenders. “Elk jaar weer moeten we toeleggen op de taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten zijn overgerdragen. Dit is onhoudbaar.” Koenders was daarom niet de enige die op het VNG-congres de noodbel luidde over de tekorten op het sociaal domein.

WMO en Jeugdzorg

Sinds de zogeheten decentralisaties zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg en WMO (ouderen en mindervaliden). Niet alleen Bergen op Zoom maar ook gemeenten als Roosendaal en Woensdrecht hebben daarmee te kampen en hebben al een ‘winstwaarschuwing’afgegeven dat ook dit jaar de sociale begrotingen niet sluitend te krijgen zijn. De tegenvallers leidden in Woensdrecht vorig jaar tot een onverwacht verlies van 2,2 miljoen bij de jaarafsluiting.

Motie Raden in Verzet

De Bergse gemeenteraad heeft donderdag aan het college een opdracht meegegeven: alle fracties ondertekenden unaniem de zogeheten Zoetermeer-motie, oftewel de motie Raden in Verzet. Daarbij wordt opgeroepen tot actie naar politiek Den Haag voor meer geld. Het VNG-bestuur gaat nu een intensieve lobby voeren naar het ministerie en de landelijke volksvertegenwoordigers.

Motie Onderwijshuisvesting

Ook een tweede motie, die mede door Bergen op Zoom op het congres is ingediend, is aangenomen – zo meldt Koenders. Deze heeft betrekking op onderwijshuisvesting en heeft steun van alle aanwezige gemeenten gekregen.