Geen regio geselecteerd

Gemeenten tekenen contract voor jeugdgezondheidszorg

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeenten Bergen op zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht hebben donderdag 21 december een contract getekend met Thuiszorg West-Brabant (TWB) voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4-jarigen voor de periode 2018-2021. De huidige overeenkomst loopt aan het eind van dit jaar af.

De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar. De overeenkomst met TWB regelt de uitvoering van deze taken voor de kinderen van 0-4 jaar. De GGD West-Brabant doet dat voor de kinderen 4-18 jaar. Basis voor de overeenkomst is de visie “een nieuw basistakenpakket JGZ in West-Brabant” waarbij het uitgangspunt is dat alle kinderen van 0-18 jaar in alle gemeenten dezelfde basiszorg ontvangen. In het nieuwe pakket is meer aanvullende begeleiding en zorg mogelijk voor de kinderen die dat nodig hebben.

De overeenkomst gaat in op 1 januari aanstaande voor de duur van vier jaar. De zes gemeenten hebben samen de mogelijkheid om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Deze verlenging vindt plaats in overleg tussen de zes gemeenten en de opdrachtnemer.

De zes gemeenten nemen in ieder geval het basistakenpakket van TWB af. Daarnaast kunnen ze, al naar gelang de lokale behoefte, extra taken afnemen.

 

Op de foto van links naar rechts: Wethouders Eef Schoneveld (Moerdijk), Lars van der Beek (Woensdrecht), Cor van Geel (Steenbergen), Ruud Dijkers (lid Raad van Bestuur TWB), Corne van Poppel (Roosendaal), Yvonne Kammeijer (Begren op Zoom) en Martien de Bruijn (Rucphen)