Bergen op Zoom

GGD prikt vanaf augustus niet meer in Bergen op Zoom en Roosendaal

Maarten Elst Maarten Elst

GGD West-Brabant nadert de volgende stap van de vaccinatiecampagne. Vanaf 1 augustus schaalt het terug van vijf naar twee priklocaties. Het is dan niet langer mogelijk om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus aan de locatie Tussenriemer in Roosendaal. Aan de Wattweg in Bergen op Zoom zal op zaterdag 14 augustus de laatste coronaprik worden gezet. In de laatste fase van de vaccinatiecampagne concentreert de GGD zich op de locatie Breepark in Breda.

Dat meldt de GGD middels een persbericht. Volgens Mark van Beers, sectormanager Corona bij de GGD, verloopt het vaccinatieprogramma zeer succesvol. “Het is nu tijd om de volgende stap te nemen.” Die volgende stap volgt met het afschalen van de priklocaties van vijf naar één locatie op korte termijn. Op 1 augustus stopt de GGD West-Brabant met het vaccineren in Roosendaal, Breda Airport en Almkerk. Op 15 augustus volgt Bergen op Zoom, waarna Breda Breepark de enige overgebleven locatie blijft.

Lees ook: Hier komt de eerste L-teststraat in Bergen op Zoom Lees ook: GGD opent in mei twee extra priklocaties in West-Brabant

Roosendaal blijft stand-by

GGD West-Brabant ziet dat het vaccinatietempo in West-Brabant bijzonder hoog ligt. De verwachting is logischerwijs dat het tempo de komende maand sterk afneemt nu iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. “Daarop anticiperen we nu, om alle betrokkenen snel duidelijkheid te geven.”

In Bergen op Zoom lijkt de vaccinatielocatie hoogstwaarschijnlijk vanaf 15 augustus weer te worden afgebroken. Sinds januari diende de locatie aan de Wattweg als testlocatie. Kort daarop werd de locatie uitgebreid met loketten waar men zich kon laten vaccineren. Vanaf 14 juni zijn de testloketten omgeruild voor vaccinatieruimtes. De locaties Breda Airport en Roosendaal worden aangehouden, mocht er uitloop in het programma ontstaan.

Lees ook: Testloketten voor corona in Bergen op Zoom worden vaccinatieloketten Lees ook: Laatste vaccinatielocatie van West-Brabant geopend in Roosendaal

Afscheid met een gouden randje

Van Beers verzekert dat de GGD maatwerk blijft leveren in de regio. “Natuurlijk stopt met het sluiten van de locaties niet ons volledige vaccinatieprogramma. Er zijn bijvoorbeeld nog bijzondere doelgroepen te vaccineren. Denk hierbij aan arbeidsmigranten en mensen in gebieden waar nu de vaccinatiebereidheid achterblijft. Voor deze groepen mensen bieden we maatwerk in de regio.”

De GGD heeft gisteravond al haar betrokken medewerkers op de hoogte gesteld. “Alle tijdelijke medewerkers die samen met ons dit omvangrijke programma startten, weten ook dat het ooit eindigt”, geeft Van Beers aan. “Toch is het geen leuke boodschap om te vertellen. We kozen er daarom bewust voor de boodschap persoonlijk te vertellen. Ook bieden we de medewerkers (sollicitatie)trainingen aan, een referentiecertificaat en laten we ze niet met lege handen naar huis gaan. We zijn er trots op dat we dit met zoveel betrokken mensen hebben gedaan. Ze zijn voor ons echt goud waard geweest.”