Bergen op Zoom

Iedereen wil behoud van de bouwkoten, maar wie gaat dat betalen?

Rijden er straks alleen nog wagens van buiten het Krabbegat in de Optocht of komen er nieuwe bouwkoten voor de Bergse bouwers?

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemeenteraad van Bergen op Zoom worstelt duidelijk met het in stand houden van de Bergse bouwkoten en de bijbehorende Vastenavendcultuur. Op één vlak is iedereen het eens: het mag niet verloren gaan. Alleen over de financiering ervan lopen de meningen nog flink uiteen. Waar de ene partij die beslissing over de verkiezingen heen wil tillen, wil de ander desnoods stoppen met theater De Maagd om aan budget te komen. Ook de OZB verhogen is genoemd.

De financiële positie van Bergen op Zoom brengt veel lastige vraagstukken met zich mee. Eén daarvan betreft de in zeer slechte staat verkerende ruimtes waar de bouwclubs hun optochtcreaties realiseren. Er zijn uiteindelijk vijf wijzen van aanpak opgesteld om hier mee om te gaan. Volgens de bouwers zelf en Stichting Vastenavend is eigenlijk alleen scenario drie een serieuze optie.

Dit plan gaat uit van vervangende nieuwbouw op het bestaande terrein. De clubs zouden vervolgens jaarlijks gaan betalen voor het gebruik van de locatie en moeten zelf aan het benodigde budget daarvoor zien te komen. Lijst Linssen, GBWP en Samen 0164 hebben een amendement ingediend om voor scenario nummer drie te opteren. Dinsdagavond werd het in de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie besproken.

Culturele en economische redenen

Volgens de indieners heeft het plan volop kans van slagen. Iedere Vastenavend levert de stad immers zo’n twee tot drie miljoen euro omzet op en dat is een belangrijke economische impuls. Maar er zijn ook andere redenen om voor het behoud van de bouwkoten te gaan. Sander Siebelink noemde namens Lijst Linssen de belangrijke sociale rol van samen bouwen, Reinoud Krijnen haalde namens Samen0164 de regionale functie van de optocht aan. GBWP’er Rik Simons ging er met gestrekt been in en hekelde vooral de wijze waarop het traject hiervoor verliep: “Als ik kijk naar het dossier, kunnen we wel stellen dat we ons alleen maar kapot kunnen schamen over hoe het zo ver heeft kunnen komen.”

Meer kwalificaties

Simons was niet de enige die stevige taal bezigde. CDA’er Stefaan Verheugt noemde het “ronduit schandalig” dat er zo met de bouwers, Stichting Vastenavend en het dossier is omgegaan. Piet van de Kieboom (50Plus) deed het nog eens dunnetjes over en omschreef de houding van het college richting de bouwers en Stichting Vastenavend als “onbeschoft”. Beide partijen steunden het amendement.

Financieel vraagstuk

Een ander soort kritisch geluid kwam van Lokaal Realisme. Raadslid Joost Pals bracht als eerste concreet hét hete hangijzer van de avond naar voren: wie gaat dat betalen? In scenario drie wordt wel gesteld dat de bouwers dat eigenlijk zelf op moeten hoesten op jaarbasis, maar de uitwerking ontbreekt. Hij kreeg bijval van meerdere partijen. Onder meer GroenLinks en de PvdA gaven aan hun twijfels te hebben en D66 was er eveneens stellig in. Al kwam namens deze partij Ufuk Cuman nog met de suggestie om de onroerendezaakbelasting dan maar te verhogen. BSD’er Louis van der Kallen had een andere oplossing. Hij stelde voor, omdat er keuzes gemaakt moeten worden, om te stoppen met de financiering van Theater De Maagd.

Nadere uitwerking

Namens de VVD stelde Dominique Hopmans dat ook bij zijn partij het voorgestelde scenario de voorkeur heeft, maar niet zonder nadere uitwerking. Meer oog voor de toekomst, wil hij zien, geen kortetermijnoplossingen. Met precies die insteek werd de vergadering afgerond. Er is zeker draagvlak maar de partijen zullen elkaar nog wel meer moeten vinden in de afstemming van scenario drie, wil het amendement in de raadsvergadering op voldoende steun kunnen rekenen. Het zal van de indieners, die de financiële invulling het liefst overlaten aan een nieuwe raad en college, nog de nodige overtuigingskracht vragen.

Lees ook: Petitie moet Bergse bouwkoten redden: ‘Anders belanden we straks in een weiland’ Lees ook: Plan behoud bouwclubs heeft veel weg van ‘zinkend schip’