Bergen op Zoom

Plan behoud bouwclubs heeft veel weg van ‘zinkend schip’

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Namens de bouwclubs en Stichting Vastenavend spraken Bas van Oevelen en Arie Franken donderdagavond in bij een online vergadering van de Bergse gemeenteraad. Van Oevelen, voorzitter van de betreffende stichting, stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.

De digitale bijeenkomst was een zogeheten beeldvormende vergadering. Daarbij kunnen mensen op individuele basis of namens een bepaalde organisatie kun visie op een politiek-bestuurlijke kwestie aan de raad uiteenzetten. Individuele raadsleden mogen vervolgens aanvullende vragen stellen en vanuit de ambtenarij volgt eveneens vaak tekst en uitleg.

Tien jaar overleg, uitkomst ‘bijna onfatsoenlijk’

Van Oevelen stak van wal met de bedroefde conclusie dat de gekozen titel ‘Voortvarende Aanpak’ niet iets is waar de bij dit dossier betrokken organisaties iets van hebben gemerkt. Er is tien jaar overleg geweest tussen gemeente, bestuurders, Stichting Vastenavend, Bergse Bouwers en Stichting Halwana. Het heeft onder de streep bedroevend weinig opgeleverd, concludeert Bas. Hij omschrijft het voorstel dat het college aan de raad heeft gepresenteerd als “bijna onfatsoenlijk”.

Continuïteit in gevaar

De bouwers, en daarmee een belangrijke fundering onder de Vastenavend, worden in de kou gezet. “Dat doet op alle mogelijke manieren zeer”, zo schetst Van Oevelen de emoties. Niet alleen bij hem maar zeker ook bij alle bouwers en alle mensen die vanuit de verschillende betrokken partijen al die jaren investeerden in overleggen met de gemeente. Het wordt gezien als een reëel gevaar voor de continuïteit van de Vastenavend.

Zinkend schip

Kinderbouwclubs hebben nu al geen huisvesting meer en ook een aantal andere bouwers kunnen niets meer. Er is alleen wat gedaan aan veiligheid. De bevlogen voorzitter vergelijkt het met een zinkend schip, dat wel een nieuwe pomp krijgt “maar het lek wordt niet gedicht.” Hij wijst nog maar eens op de diepgewortelde traditie, één van de meest in het oog springende culturele evenementen van deze stad. En opnieuw valt de term ‘sterfhuisconstructie’. Dat de onlangs gestarte petitie om de bouwers te helpen in no time ruim 3000 ondertekeningen binnenhaalde, is volgens Van Oevelen veelzeggend en een signaal naar de politiek.

Grote woorden

Het pleidooi heeft indruk gemaakt, blijkt al snel. Namens GBWP spreekt Arjan van der Weegen van ‘grote woorden’. Hij vraagt zich verder af op welk moment de gesprekspartners eigenlijk uit elkaar zijn gegaan. Volgens Arie Franken is dat nooit zo ver gekomen, alleen was er ineens het voorstel zoals de raad dat kreeg. Een grote maar vooral zeer onaangename verrassing voor de bouwers en de twee stichtingen die na tien jaar ineens een totaal ander verhaal lazen dan eerder was besproken. Van enige inspraak in de totstandkoming ervan is blijkbaar geen sprake geweest. Namens Lijst Linssen liet Sander Siebelink weten dat de raad net zo verrast was hierdoor.

Gebrek aan betrokkenheid

Wat door de overgebleven scenario’s ook op de tocht staat is de Vastenavend Academie, waarbij in samenwerking met partners als Curio jongeren kansen kregen creativiteit en technische vaardigheden te ontwikkelen. Zonder faciliteiten geen academie, vat Bas van Oevelen bondig samen. Gevolgd door onverholen kritiek op met name de ingevlogen wethouders De Lange, Koenders en Van der Zwan. Die weinig echte betrokkenheid aan de dag legden in zijn beleving.

Motie publiek belang

Of er nog wat te redden valt? Raadslid Siebelink vraagt of het zou helpen als er een motie komt waarin Vastenavend aangemerkt wordt als publiek belang. Daar zal ook het college zich nader over uit moeten spreken. Dat geldt eveneens voor eventuele gemeentelijke bijdragen aan die academie, aldus de ambtenaar die namens de gemeente antwoord geeft op vragen van de raadsleden. Dezelfde woordvoerder legt even later ook uit waarom het gepresenteerde plan niet meer met de verschillende partners is besproken. Daar zou geen tijd meer voor zijn geweest.

Weinig en laat contact

Joost Pals, raadslid van Lokaal Realisme, wil graag weten of er sinds november nog contact is geweest tussen de gemeente en de andere gesprekspartners. Toen was namelijk de laatste bijeenkomst. Eerder bleek al dat die er het afgelopen jaar sowieso maar beperkt waren. Van Oevelen meldt dat er pas weer contact was met de wethouder nadat het zeer slecht ontvangen voorstel al bij de raad lag. Op de vraag van Pals of er andere vormen van financiering mogelijk zijn rekenen de bestuurders van Stichting Vastenavend voor dat er al zo’n 3,5 ton uit ‘de markt’ wordt gehaald en dat daar niet echt meer te verwachten is. “Meer uit die vijver halen zit er niet in.”

Waarde kent vele vormen

Namens 50Plus stipt Piet vd Kieboom het economisch rendement van een Vastenavend aan. Er wordt immers ook op allerlei manieren besteed, van het ‘pilske’ in de kroeg tot de aanschaffen die bouwclubs doen voor hun activiteiten. Bas vertelt dat hier natuurlijk over gesproken is maar er deed zich een bijzonder fenomeen voor. De gemeente bestreed de gehanteerde rekenmethode, die de organisatie bij andere evenementen en gelegenheden zelf wel hanteert. Hij wil echter ook nog even de aandacht vestigen op een ander soort waarde, te weten de cultureel maatschappelijke.

Wat er in en om de bouwkoten gebeurt is veel meer dan iets creëren voor een optocht. Het is een sociale bezigheid die mensen van allerlei leeftijden en afkomst verbindt, zo klinkt het pleidooi. Het is bovendien niet alleen een wezenlijk fundament van die Vastenavend, maar de bouwclubs ondersteunen ook evenementen als een Maria Ommegang, Sint-Nicolaas en dergelijke. De lokale samenleving raakt veel meer kwijt dan alleen een optocht, is Van Oevelens stellige overtuiging. En niet alleen die van hem, dat signaal klinkt ook door in bijvoorbeeld die eerdergenoemde petitie en vanuit het verenigingsleven. Hij wenst de raadsleden veel wijsheid bij het maken van de juiste keuze.

Lees ook: Petitie onderdak voor Bergse bouwers wordt volop ondertekend Lees ook: Stichtingen verbitterd over uitsterfbeleid bouwkoten: ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden’ Lees ook: Extern onderzoek naar veiligheid Bergse bouwkoten is alleen extra uitstel