Zundert

Klein-Zundert: nog dit jaar nieuwe school en speelplein

Foto: gemeente Zundert

Herbert Kats Herbert Kats

De nieuwe Sint Antonius basisschool in Klein Zundert is -zoals het nu loopt- eind november gereed. Die inschatting maakt de gemeente nu het hoogste punt is bereikt en de planning op schema is. Ook in de zomervakantie gaat het werk ‘op een iets lager pitje’ door. Met het grote nieuwe pand krijgt Klein-Zundert ook een centraal speelplein.

Sinds oktober vorig jaar wordt flink doorgebouwd aan de Klein Zundertseweg. Na het plaatsen van het geraamte en het dak krijgt de duurzame nieuwbouw meer en meer vorm. De school biedt ruimte voor 300 leerlingen.

Het gemeentebestuur nam onlangs zelf een kijkje op de bouwplaats. Daar kregen ze een rondleiding van SPOZ-bestuurder Leonie van Breda en schooldirecteur Vera Martens. Aannemer VBBouw verschafte de technische updates en beloofde meteen ook dat de klus in de vakantietijd -anders dan gebruikelijk- doorgaat.

Complimenten

Wethouder Judith Kuijpers (Onderwijs) is ronduit enthousiast. “Het is prachtig om te zien hoe de school steeds meer gestalte krijgt. Er wordt ontzettend hard gewerkt. Complimenten aan een ieder die zich dagelijks inzet voor de realisatie van een nieuwe school voor Klein Zundert.”

Met het nieuwe schoolplein krijgt Klein-Zundert echt een centrale speelplek. Openbaar en in het groen. Precies zoals de gemeente in het Speelbeleid 2022-2023 zich ten doel stelde: in elke kern of buurt een centrale speelplek. Een plek om te bewegen en te ontmoeten.

Speelplek

Voor het ontwerp is dan ook breed meegedacht: van leerlingen, leerkrachten en omwonenden tot en met het gehandicaptenplatform, de KBO, de dorpsraad. Nadat de oplevering van de school start het realiseren van de speelplek.