Wouw

Mogelijk biedt het oude gebouw van De Stappen onderdak aan leerlingen van De Baayaert

Eric de Regt voor het voormalig schoolgebouw van basisschool De Stappen in Wouw

Kitty Joachems Kitty Joachems

Met het oog op de verbouwing van openbare basisschool de Baayaert in Wouw onderzoekt de gemeente of leerlingen tijdelijk gebruik kunnen maken van het oude schoolgebouw van De Stappen. Dat antwoordt de gemeente op vragen van VLP-raadslid Eric de Regt. Als deze plannen doorgaan levert dat vertraging op voor de bouw van (starters)woningen in het Geerhoekgebied. Maar daarvoor heeft de gemeente een alternatief in gedachten.

Enkele weken geleden viel het inwoners van Wouw op dat er werkzaamheden werden uitgevoerd in het oude schoolgebouw van basisschool De Stappen. Dat leidde tot vragen van De Regt. Want volgens de laatste berichten zou het gebouw gesloopt worden. Waarom moet er dan toch onderhoud worden gepleegd? De Regt spreekt in zijn schrijven het vermoeden uit dat het pand een tijdelijke of permanente herbestemming krijgt.

Vandalisme

Uit het antwoord van de gemeente blijkt dat het niet om onderhoudswerkzaamheden gaat. De gemeente voert leegstandsbeheer uit om vandalisme tegen te gaan. En er is ook geen sprake van een herbestemming. Maar de gemeente overweegt wel om het voormalig gebouw van De Stappen tijdelijk in te zetten als huisvesting voor De Baayaert. Zo hebben de leerlingen van deze openbare basisschool een goed onderkomen tijdens de verbouwing van hun eigen schoolgebouw.

Onzeker

Het is nog niet zeker of deze plannen doorgaan. Ook kan de gemeente nog niet aangeven om welke tijdsduur het dan gaat. Als de verkennende fase is afgerond, wordt een voorstel aan het college voorgelegd. Dan krijgen ook de gemeenteraad en omwonenden nadere informatie.

Vertraging woningbouw

Als de plannen doorgaan heeft dat gevolgen voor de start van de woningbouw. In dat geval kan het oude gebouw van De Stappen pas gesloopt worden als de nieuwbouw van De Baayaert klaar is. Dat betekent niet dat er voor starters geen woningen beschikbaar komen in Wouw. “Momenteel wordt in Wouw de ontwikkeling van De Hoogt 2 voorbereid. Dit is de locatie waar woningbouw, op papier, het snelst gerealiseerd kan worden, aangezien hier ‘slechts’ een wijzigingsplanprocedure doorlopen moet worden en er geen verhuizingen of sloop van andere gebouwen plaats hoeft te vinden. Dit in tegenstelling tot het Geerhoekgebied”, schrijft het college in een antwoord naar De Regt.

Alternatief

De gemeente schrijft in contact te zijn met de jongeren van Wouw (z)Onder Dak over mogelijke ontwikkelingen op de beschikbare woninglocaties. In een reactie aan onze redactie laat De Regt weten dat dit vooral voor de Wouwse jeugd een domper is. “Laten we hopen dat, als deze plannen doorgaan, voor hen snel woningen beschikbaar komen op De Hoogt en op het andere gedeelte van het Geerhoekgebied”, aldus De Regt.

Lees ook: Onzekerheid in Wouw over bouw starterswoningen waar nu oude pand De Stappen staat