Wouw

Noodplan zorgt dat Wouw niet zonder brandweerkazerne zit

Brandweerkazerne aan de Donkenweg in Wouw

De brandweerkazerne aan de Donkenweg in Wouw

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het schiet niet op met de nieuwe brandweerkazerne in Wouw. Lange tijd zag het er naar uit dat er geen nieuwe kazerne zou zijn op het moment dat de verouderde kazerne de deuren sluit. Maar dat laat de gemeente Roosendaal niet gebeuren. Als het niet lukt om voor juli volgend jaar een nieuwe brandweerkazerne klaar te hebben komt er een noodkazerne.

De huidige brandweerkazerne in Wouw staat aan de Donkenweg en is verouderd. Daarom is jaren geleden al besloten dat er een nieuwe, moderne kazerne moet komen. Dat kan niet op de huidige locatie want de eigenaar van dit pand wil dit gebouw vanaf juli volgend jaar zelf weer in gebruik nemen. Daarom koos de gemeente voor nieuwbouw aan De Hoogt in Wouw.

Uitstel brandweerkazerne onaanvaardbaar

Niet iedereen ontving dat plan met gejuich. De bezwaren die binnenkwamen bij de gemeente leverden vertraging op voor het kazerneplan. En aan die vertraging komt voorlopig nog geen eind. Want de bezwarenprocedure loopt bij de Raad van State. En omdat die te maken heeft met oplopende wachttijden is het niet zeker dat zij op tijd met een uitspraak komen.

In de afgelopen jaren trokken Eric de Regt en Toon Jochems, beiden raadslid voor de VLP, regelmatig aan de bel bij de gemeente. Ze schreven in raadsvragen dat ze uitstel beschouwen als onaanvaardbaar en een uiterst urgent risico voor de veiligheid van inwoners. “De realisatie van een nieuwe kazerne is hard nodig en letterlijk van levensbelang”, aldus De Regt en Jochems. Ze zijn dan ook blij dat de gemeente nu met een noodplan komt.

Tijdelijke kazerne aan de Plantagebaan in Wouw

Burgemeester Han van Midden: “We zijn al een paar jaar bezig om een nieuwe brandweerkazerne in Wouw te realiseren. Het dossier kent een aantal onverwachte tegenslagen. Om de brandweerzorg voor Wouw en omgeving te garanderen werken we nu aan een noodplan. Als het niet lukt om op tijd het nieuwe onderkomen voor de brandweer klaar te hebben, zal er een tijdelijke brandweerkazerne moeten komen. Uiteraard doen we dat alleen als dat echt noodzakelijk is. Want dat is echt doodzonde van de extra kosten die daarbij komen kijken.”

Als locatie voor deze tijdelijke noodkazerne heeft de gemeente de Plantagebaan in Wouw op het oog. Op dit moment werkt de gemeente aan het aanvragen en opstellen van de benodigde vergunningen. De werkzaamheden kunnen dan begin volgend jaar starten. Wellicht is dan ook meer duidelijk over het verloop van de procedure bij de Raad van State. Burgemeester Van Midden heeft recent de gemeenteraad en het Wouwse brandweerkorps persoonlijk op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen.

Gemeenteraad steunt noodplan

Officieel moet de gemeenteraad het plan nog goedkeuren. Dat gebeurt vanavond in de raadsvergadering. Ondanks dat er extra kosten moeten worden gemaakt als de tijdelijke noodkazerne er moet komen, verwacht raadslid De Regt vanavond geen problemen. “In de commissievergadering werd al duidelijk dat de meeste raadsleden dit plan steunen. Het lijkt erop dat ze zich bewust zijn van de noodzaak.” Zijn partij is blij met deze ontwikkeling. “In het kader van maximale aanrijtijden en dekking van het gebied is de brandweerpost in Wouw onmisbaar”, aldus De Regt.