Roosendaal

Omwonenden en ondernemer Poolse supermarkt iets nader tot elkaar

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De buurtgenoten en eigenaar van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg te Roosendaal zijn dinsdagavond een stapje nader tot elkaar gekomen. Dat meldt Andy Knobel, één van de leden van het bewonerscomité en al jaren vast gezicht in de strijd om meer rust en minder overlast in de straat.

Tijdens een door gemeente Roosendaal gefaciliteerde bijeenkomst zijn opnieuw de eerder door burgemeester Han van Midden gepresenteerde plannen besproken. Deze bestuurder pakte bijna een jaar geleden de regie in de langslepende kwestie. Dit mede omdat wethouder en voormalig dossierhouder Toine Theunis in opspraak was gekomen.

Op het plan zijn door zowel de buurt als de ondernemer wat aanvullingen en wijzigingen voorgesteld. In grote lijnen staan voorlopig de neuzen redelijk dezelfde kant op, meldt Knobel. Er komen wat extra parkeerplaatsen, waarvan er twee voor specifiek voor supermarktklanten zijn en maar kort gebruikt mogen worden. Er wordt duidelijke bebording aangebracht richting de parkeerplaats achter de winkel. Bewoners die dat willen krijgen paaltjes om de parkeerplaatsen voor hun huis af te sluiten. Ook fietsen kunnen straks beter worden gestald.

Supermarkt zorgt voor opzichter

Met de ondernemer zelf zijn eveneens afspraken gemaakt. Die gaat zijn toilet ter beschikking stellen voor klanten die ter plekke gekochte dranken nuttigen. Ook worden klanten nadrukkelijker gewezen op wat wel en niet kan in de buurt. Er komt zelfs een opzichter die erop gaat toezien dat zich geen misstanden voordoen. Volgens bewoner Andy is dat een harde toezegging die de buurt ook dagelijks in de praktijk waargemaakt wil zien. Hij noemt het medebepalend voor de toekomst en rust in de buurt.

Proefperiode

Onderdeel van de afspraken is dat er een soort proefperiode komt. Als de gemeenteraad ja heeft gezegd tegen het plan moeten er eerst een aantal zaken gerealiseerd gaan worden in de straat. Er loopt nog een onderzoek naar het verkeersgedrag in de straat, wat nog mogelijk aanvullende maatregelen gaat vragen. Pas als alles is gerealiseerd wordt een half jaar lang aangezien of dit geheel het gewenste effect geeft, aldus Knobel. Hij vertelt gematigd optimistisch te zijn. In ieder geval betreffende de gezamenlijke bereidheid van alle betrokkenen om mee te werken aan oplossingen