Bergen op Zoom

Stichtingen verbitterd over uitsterfbeleid bouwkoten: ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden’

De huidige bouwkoten voor de Bergse Vastenavendbouwers aan de Calandweg. De discussie over nieuwbouw duurt al ruim tien jaar.

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college van B&W stelt de gemeenteraad een versoberd plan voor, wat betreft de huisvesting van de bouwkoten van de Vastenavendbouwclubs. Geen nieuwbouw maar het vijf jaar voortzetten van de bestaande situatie aan de Calandweg -en dan opnieuw de zaak bekijken- is daarbij het uitgangspunt. De Stichting Vastenavend, Stichting Hal-Wana en de Stichting Bergse Bouwers reageren zwaar teleurgesteld: de Bergse optocht dreigt ten onder te gaan – zo schrijven de besturen in een gezamenlijke brief aan de Bergse politiek. Over enkele weken komt het voorstel in de raad.

Het raadsvoorstel omvat een aantal scenario’s voor de toekomst en het college spreekt de voorkeur uit voor scenario-1 dat de kwestie opnieuw jarenlang vooruitschuift. Een sterfhuisconstructie, zo stellen de drie stichtingen. “Er wordt geen financiële ondersteuning geboden en de niet financiële doelstellingen worden terzijde geschoven. Binnen vijf jaar zullen de bouwclubs niet meer beschikken over bouwruimte, wat het einde betekent van de Bergse bouwcultuur en Brabants grootste Vastenavendoptocht.”

Schenario-3 de voorkeur

De stichtingen zien meer in scenario-3, een ontwikkelplan met vervangende nieuwbouw op bestaand terrein; dit zonder éénmalig miljoenenkrediet van de gemeente maar bouwen met verrekening jaarlijkse vaste lasten waarvoor ook financiële dekking te vinden zou zijn. Afgelopen zomer gaven de stichtingen nog een uitgebreide presentatie aan de Bergse raadsleden over dit ontwikkelmodel. Zónder extra druk op de gemeentelijke schuldenlast, zo sprak Stichting Vastenavend-voorzitter destijds – “want dat zou ongepast zijn.”

Schending van afspraken

“Blijkbaar voelt het college zich niet langer gehouden aan de afspraken uit het convenant”, merken de briefschrijvers verbitterd op. “De drie stichtingen hebben zich de afgelopen 10 jaar bovenmatig ingespannen om te komen tot realistische voorstellen voor het organiseren van fatsoenlijke, veilige en toekomstbestendige huisvesting voor Bergse bouwers die werken aan creaties voor de Bergse Vastenavendoptocht.”

Kortzichtigheid

Het halen van korte termijn financiële doelstellingen zou leidend zijn en het college zou voorbijgaan aan het belang van de Bergse optocht voor de inwoners en voor de plaatselijke economie. De stichtingsbesturen verwijten het Bergse college kortzichtigheid. “De meerderheid van een college dat de stad bestuurt verblijft hier niet, kent de gemeente onvoldoende, vertrekt binnenkort en zal ook niet worden geconfronteerd met de gevolgen van de kortzichtige maatregelen maar alleen met het zogenaamde succes daarvan.” Dat komt neer op het koste wat kost realiseren van concrete financiële besparingen, “zonder zicht te hebben op een bredere context.”

Zie ook eerdere artikelen van ZuidWest Update: