Roosendaal

Roosendalers laten 800 euro energietoeslag liggen waar ze wel recht op hebben

Foto: Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Veel inwoners van Roosendaal hebben recht op 800 euro energietoeslag, maar hebben dat nog niet aangevraagd. Het gaat om mensen die 20 tot 30 procent meer verdienen dan het sociaal minimum. En het grootste deel van die groep beseft niet dat ze energietoeslag kan krijgen. Een gezin bijvoorbeeld, mag tot ruim 1.900 euro per maand netto verdienen. Je kunt de energietoeslag nog aanvragen tot 31 maart.

Vorig jaar zijn er drie regelingen gemaakt om mensen te helpen hun energierekening te betalen. Er is vanaf januari een maximum prijs afgesproken voor gas en elektriciteit, elke Nederlander kreeg 190 euro terug via het energiecontract en er is een energietoeslag voor lagere inkomens. Maar juist die energietoeslag voor lagere inkomens komt niet altijd terecht bij de mensen die er recht op hebben.

Inkomen mag 30 procent boven minimum liggen

Er is onduidelijkheid over de energietoeslag, want er zijn twee verschillende bedragen voor twee verschillende groepen. Allereerst zijn er de huishoudens die maximaal 120 procent verdienen van het sociaal minimum. Zij krijgen 1.300 euro uit een landelijke regeling. En dat deel loopt in de gemeente Roosendaal goed, want 91 procent heeft die toeslag aangevraagd.

Maar er is nog een groep. Want Roosendaal wil ook huishoudens helpen die tussen de 120 en 130 procent van het sociaal minimum verdienen. Deze mensen kunnen 800 euro aan energietoeslag krijgen. Maar ze komen niet. “Uit cijfers blijkt dat het aantal aanvragen achter blijft en maar 17% van deze groep gebruik maakt van de regeling,” rekent de gemeente voor. “En dat is jammer, want de verwachting is dat ook zij het geld hard nodig hebben.”

Aparte bedragen voor gezin, alleenstaande en AOW’er

Als voorbeeld geeft de gemeente de bedragen voor een gezin. Dan mag je tussen 1.795 en 1.944 euro netto per maand verdienen. En dan mag je dus toch nog de 800 euro energietoeslag van vorig jaar aanvragen. Maar dat moet je dan wel vóór april doen. De gemeente kijkt naar de loonstrook van november 2022. Als je alleenstaand bent of AOW krijgt, dan gelden er andere bedragen. Op de website van Werkplein Hart van West-Brabant staan alle voorwaarden.

Wethouder René van Ginderen hoopt dat mensen extra goed kijken hoeveel ze vorig jaar hebben verdiend, zodat ze alsnog hun energietoeslag kunnen krijgen. “Deze regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die energiekosten betalen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om de energietoeslag te ontvangen. U kunt de toeslag ook aanvragen als u een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris heeft,” legt hij uit. “Doe dit wel vóór 31 maart 2023.”

Lees ook: De energietoeslag: wie komt waarvoor in aanmerking? Lees ook: Bergse raad wil ruimhartige energiesteun: mogelijk meer minima in aanmerking Lees ook: Geen energiecompensatie van 380 euro nodig? Roosendaal roept op tot donatie