Fijnaart

Tijdelijke opvang voor vijf statushouders in Fijnaart

Deze woning biedt tijdelijke opvang aan vijf statushouders (foto: Google Streetview)

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Een woning aan de Boerendijk in Fijnaart wordt een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders. Er is plek voor vijf statushouders, die vaak in afwachting zijn van gezinshereniging. Wanneer er een eigen woning voor deze mensen vrijkomt, verhuizen ze daar naartoe. Het is de bedoeling dat de woning vanaf 1 mei beschikbaar is voor de tijdelijke bewoners.

Net zoals andere gemeentes in Nederland heeft ook de gemeente Moerdijk de taak om statushouders te huisvesten. In het geval van de gemeente Moerdijk gaat het om 53 statushouders die vóór half juni 2024 gehuisvest moeten zijn. Het gaat om vluchtelingen die de asielprocedure succesvol hebben doorlopen, en dus een verblijfsvergunning hebben. Ze hebben daardoor recht op een woning binnen de gemeente.

De woningen waar deze mensen recht op hebben zijn er (nog) niet. Daardoor moeten ze langer in asielzoekerscentra blijven, wat resulteert in overvolle opvangen. Door de woning in Fijnaart beschikbaar te stellen is er iets meer doorstroom. De mensen die in dit huis opgevangen worden, blijven hier dus tijdelijk totdat ze een eigen woning toegewezen krijgen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe toekomstige bewoners gelijk beginnen aan hun inburgering bij intrek. Daar gaat de gemeente ze bij helpen, zowel op maatschappelijk als sociaal vlak. Zodra een statushouder doorstroomt naar een eigen woning, kan er een nieuwe statushouder opgevangen worden in de woning.