Zevenbergen

Uitbreiding Zevenbergs bedrijventerrein in trek  

Herbert Kats Herbert Kats

Zevenbergen stevent met rasse schreden af op uitbreiding van bedrijventerrein Koekoek. Het nieuwe deel komt naast het al bestaande terrein in Zevenbergen Noord.

Het gemeentebestuur heeft de plannen deze week naar de raad gestuurd. Eerder bleek al tijdens een eerdere informatieavond in Theater De Schuur dat lokale ondernemers behoefte hebben aan uitbreiding.

Voorrang

Met name het midden- en kleinbedrijf ziet ruimte voor verdere groei en heeft graag voorrang bij de toewijzing van grond. Omwonenden echter hebben zorgen over de impact van het plan op hun woningen.

Op donderdag 1 februari beslist de gemeenteraad over de volgende stap in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein. Het college vraagt de raad om in te stemmen met een haalbaarheidsstudie en projectexploitatie voor Koekoek II. Het is de bedoeling om daarvoor en krediet beschikbaar te stellen van 40.000 euro.

Vanaf 2028

Het nieuwe bedrijventerrein De Koekoek II is gepland langs de toekomstige noordelijke randweg van Zevenbergen. De eerste bedrijven zouden zich er vanaf 2028 kunnen vestigen. Daarbij is het wel noodzakelijk dat de nieuwe randweg volgens schema in 2027 is voltooid.