Roosendaal

Wat zegt de gemeenteraad over de eerste honderd dagen van het Roosendaals college?

Kitty Joachems Kitty Joachems

Op 27 augustus 2022 is het honderd dagen geleden dat het nieuwe college van de gemeente Roosendaal werd geïnstalleerd. Een week ervoor presenteerden de coalitiepartijen het ambitie-akkoord. Zowel de vier coalitiepartijen als de leden van het college hebben die honderd dagen mijlpaal steeds benoemd. Maar wat is dan nu de status na honderd dagen? Wat gaat goed en wat moet echt beter?

De meeste partijen vinden honderd dagen erg kort om al conclusies te kunnen trekken. GroenLinks benadrukt dat de nieuwe raad nog niet voldoende geland is. Er zijn weer veel nieuwe raadsleden gestart. Veel zijn zich nog aan het oriënteren en inlezen. Ze moeten nog ontdekken wie ze zijn als raadslid, wat hun verhaal is en hoe ze dat gaan neerzetten. Dat kost tijd.

Nieuw elan

Toch is er ook genoeg om op terug te blikken. De grootste partij, de VLP, vindt dat het nieuwe college een veelbelovende en zeer frisse start heeft gemaakt. “Eigenlijk begon het nieuwe elan al bij het informatie- en formatieproces”, concludeert VLP-fractievoorzitter Eric de Regt. Hij zegt dat het de eerste keer is in de Roosendaalse politiek dat dit proces is begeleid door twee onafhankelijke mensen van buitenaf.

Samen sparren

De Regt kijkt namens zijn partij ook tevreden terug op het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in dit proces. En daarover zijn alle partijen het met elkaar eens. Elke partij juicht dit toe. De VVD noemt het ‘prettig’. “Geen eenrichtingsverkeer maar samen sparren”.

Kritiek

Maar er is ook kritiek. De fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst, René van Broekhoven, liet eerder al weten dat er wel een punt moet komen waarop het college zelf keuzes moet maken. “Het is vernieuwend en zeker een goed initiatief om met de inwoners het ambitieakkoord te smeden. Maar nu is het aan het college. Zij hebben dat vertrouwen van de kiezer gekregen.”

Lees ook: Oppositie spoort Roosendaals college aan tot actie. ‘Zaken niet te lang laten liggen’

Tekenen bij het kruisje

GroenLinks kijkt met tevredenheid terug op de onderhandelingen. Veel gelijkwaardiger. Na de vorige verkiezingen hadden ze toch een beetje het gevoel dat ze ‘bij het kruisje mochten tekenen’. Dit keer voelden ze zich veel meer meegenomen in die onderhandelingen. “Daarom is er naar mijn mening een betere betrouwbare en gelijkwaardigere basis ontstaan tussen de coalitiepartijen”, zegt fractievoorzitter Christian Villée. Hij vindt het jammer dat dat proces veel tijd kostte. Maar zegt tegelijkertijd dat daaruit een goede, globale basis ontstond: het ambitieakkoord.

Toekomstgericht

Dat ambitie-akkoord bevat niet alleen doelstellingen voor de komende bestuursperiode van vier jaar. Het kijkt ook verder vooruit. En dat bevalt Selda Bozkurt wel. Ze is fractievoorzitter en het enige raadslid voor Burger Belangen Roosendaal. “Mijn partij vindt ook dat we toekomstgericht moeten zijn. Onze gemeente moet een leidende rol hebben in de regio. Daar hebben we ook voor gepleit in de raad en dit is wat we hebben meegegeven aan het nieuwe college.”

Volzinnen

Het valt een aantal partijen op dat het nieuwe college raadsvragen sneller en uitgebreider beantwoordt. “Het college gebruikt als antwoord op schriftelijke vragen hele volzinnen in plaats van alleen maar ja of nee”, merkt fractievoorzitter Björn Rommens namens PvdA op. En ook De Regt ziet op dit vlak merkbare verbeteringen.

Kwetsbare huishoudens

Bejar Taher laat aan de hand van een voorbeeld weten dat D66 tevreden is over hoe het nieuwe college kwetsbare inwoners tegemoetkwam. “Door de hoge energieprijzen en inflatie hebben veel Roosendaalse huishoudens moeite om rond te komen. Het kabinet heeft een energietoeslag van in totaal 1300 euro voor de kwetsbare groepen bepaald.” Hij is lovend over de snelheid waarmee het nieuwe college deze eenmalige toeslag uitkeerde. “Er is hard gewerkt zodat deze huishoudens gebruik kunnen maken van deze broodnodige regeling”, aldus de fractievoorzitter.

Blij verrast

Ook Bozkurt was ‘blij verrast’ over de snelle aanpak van het college. “Burger Belangen Roosendaal had vragen gesteld over het ontbijtbudget voor leerlingen en we werden onmiddellijk benaderd door professionals om uitleg te geven.”

Tegenslag

Complimenten zijn er ook van Jac Wezenbeek. Het is zijn partij, Vitaal Liberaal, opgevallen dat zowel de burgemeester als de collegeleden goed zichtbaar zijn geweest bij evenementen en andere bezigheden. Wezenbeek realiseert zich dat er ook tegenslag was voor het college “Op zo’n korte termijn al een wethouder moeten zien afhaken is natuurlijk niet eenvoudig.” De fractievoorzitter verwijst daarbij naar wethouder Kees Verstraten, die na anderhalve maand om gezondheidsredenen zijn functie permanent moest neerleggen.

Lees ook: Roosendaalse wethouder Kees Verstraten legt functie neer

Verbeterpunten

Veel complimenten en positieve geluiden maar er zijn ook verbeterpunten. Want wat gaat er niet goed tot nu toe? VVD-raadslid en fractievoorzitter Sanneke Vermeulen spreekt liever niet van ‘niet goed’ maar benadert het van de positieve kant. ‘Wat kan nog beter?’ Volgens Vermeulen is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te praten en dat ook zo voelt. Maar de oppositie heeft uitgesproken dat zij zich nog niet echt meegenomen voelt. “Dat is iets wat dus nog beter en duidelijker kan.”

Wantrouwen

Ook Villée ziet dit als een verbeterpunt. “De keus is gemaakt door vele, niet alle, nieuwe leiders in de oppositie, om de oude conservatieve stijl van oppositie-coalitie in te nemen.” Hij noemt het angstig, zelfs een beetje zuur. “Dat betekent voor ons, als GroenLinks, dat we als coalitielid dus nog meer ons best moeten doen om dat wantrouwen weg te nemen. Daar willen we vol voor gaan.”

Onzekere tijden

Er worden ook concrete zaken aangestipt als verbeterpunten. De VLP vindt dat er nog slagen gemaakt kunnen worden als het gaat om het vergunningenproces. “Wat ons betreft mag dat wel wat sneller”, aldus De Regt. “We zijn ook kritisch als het gaat om de toenemende inflatie en stijgende energielasten. We willen wel snel perspectief voor de groeiende groep mensen die de rekeningen niet of amper meer kunnen betalen.” Dat sluit aan op de visie van Taher. “Om honderd dagen nodig te hebben om het collegeprogramma voor de komende vier jaar enigszins vorm te geven is wat D66 betreft lang. In deze voor vele Roosendalers moeilijke- en onzekere tijd is het juist nodig om perspectief te bieden door ambitieuze plannen op korte termijn om te zetten in effectief haalbaar uitvoerbaar beleid.”

Dit hoort hoog op de agenda

Bozkurt ziet graag dat er de komende tijd gesproken wordt over ondermijning. “Het tast de integriteit aan van het openbaar bestuur en bedrijfsleven. Er is sprake van bedreiging van medewerkers, bestuurders en ambtenaren van gemeente en bedrijven”, zegt ze. “Boeren worden bedreigd om hun leegstaande schuur af te staan voor de productie van drugs en jongeren worden benaderd en ingezet als drugskoerier. Dit hoort hoog op de agenda!” vindt ze.

Lees ook: Roosendaalse gemeenteraad reageert op ambitieakkoord “Wat wil onze inwoner nou écht?”

Grote besluiten

Sebastiaan Hamans kan geen concrete dingen bedenken die het college niet goed heeft gedaan. Hij denkt dat dat komt omdat er nog geen ‘grote’ besluiten genomen zijn. “Die verwachten we de komende tijd wel, zoals het collegeprogramma, de omgevingsvisie en de begroting 2023. We zijn heel benieuwd hoe het college de ambities van het ambitieakkoord de komende tijd concreet vorm gaat geven”, aldus de toekomstig fractievoorzitter van het CDA.

Ego politiek

Daar is Rommens ook nieuwsgierig naar. Hij hoopt dat iedereen zich conform het ‘zij-aan-zij’ gevoel blijft gedragen. “Het is echt tijd voor nieuwe energie, houding en gedrag in zowel college als raad en ik hoop dat de lichting nieuwe wethouders en raadsleden dat ook echt zij aan zij met elkaar gaan oppakken. We moeten niet verzakken in ego politiek.”

Geen wens maar voorwaarde

De eerste honderd dagen zijn dus voorbij. De Regt is positief. “De voortvarende start geeft vertrouwen voor de resterende 1360 dagen van deze bestuursperiode.” Volgens Vermeulen vormt de afgelopen periode een prima start voor iets nog mooiers. “Er liggen kansen die we als VVD graag oppakken met het college, de raad, partners en inwoners.” Villée van GroenLinks beaamt dat. “De samenwerking met de hele raad is geen wens, maar een voorwaarde.” Hij stelt voor een nieuwe periode van honderd dagen in te laten gaan na de lancering van het nieuwe college-akkoord.

Helaas kon onze redactie Forum voor Democratie niet bereiken tijdens het zomerreces.