Geen regio geselecteerd

Waterkring West krijgt nieuwe partners

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Donderdag hebben Waterschap Brabantse Delta, zes gemeenten in West-Brabant en de waterbedrijven Brabant Water en Evides een overeenkomst ondertekend. Deze overeenkomst gaat over een samenwerking in de waterketen waar de partijen zich gaan richten op kostenbesparing en betere dienstverlening. Dit loopt tot 2022.

De afvalwaterketen is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater, overtollig regenwater en grondwater door de gemeenten, en het transporteren en zuiveren van het water. Volgens de partijen is samenwerking nodig om deze taken zo goedkoop en goed mogelijk uit te voeren. Dit is met name in stedelijke gebieden.

Wethouder Saskia Schenk van de gemeente Roosendaal is blij met de aansluiting van de nieuwe waterbedrijven: “Omdat Brabant Water en Evides aansluiten bij deze samenwerking kan het werk in de waterketen nog efficiënter uitgevoerd worden. Waterbeheersing is in tijden van klimaatveranderingen vooral in West-Brabant onontbeerlijk”.

In Waterkring West wordt al sinds 2011 samengewerkt in de afvalwaterketen door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het Waterschap Brabantse Delta. In 2018 zijn de waterbedrijven Evides en Brabant Water toegetreden tot de Waterkring.