West-Brabant

West-Brabant West wil één stedelijke regio worden

Afbeelding: Pixabay / Gerd Altmann

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De regio wil veel uitdrukkelijker op de kaart komen als prima plek voor wonen, werken en bepaalde vormen van bedrijvigheid. Daarvoor is deze week een strategie opgesteld door de gemeenten, die de komende jaren wordt uitgerold.

Verstedelijking, ook wel urbanisatie genoemd, is geen nieuw fenomeen. In de geschiedenis is het een ontwikkeling die veel voorkomt. Als in bepaalde gebieden de bewoning in voldoende mate toeneemt, is er sprake van. Soms ontstaat het redelijk geleidelijk en is het een bijna vanzelfsprekende ontwikkeling, soms wordt er heel bewust op aangestuurd. Dat laatste is nu voor onze regio het geval.

Focus op wonen en werken

De gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen, Halderberge, Woensdrecht, Rucphen en Roosendaal hebben deze week de hoofdlijnen opgesteld voor een gezamenlijke strategie die van West-Brabant-West een stedelijke regio moet maken. Met een focus op wonen en werken zijn namens de verschillende gemeenten burgemeesters en wethouder in overleg gegaan over de aanpak hiervan. Ook Waterschap de Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant zijn onderdeel van de totstandkoming van deze plannen.

Het samenwerkingsverband heet Stedelijke Regio West-Brabant-West (SRWBW) en wordt gezien als een belangrijke stap naar investeringen die wonen en werken moeten stimuleren. Er is nu een eerste aanzet voor een plan ontstaan, dat later nader wordt aan- en ingevuld. Met als belangrijkste doel het gezamenlijk vormen van een aantrekkelijke regio, voor (nieuwe) inwoners en verschillende vormen van bedrijvigheid en ondernemerschap. Duurzaamheid en samenwerking staan centraal en er is veel oog voor water, groen en natuur.

Oog voor de toekomst en milieu

Er is landelijk een groot tekort aan woonruimte en het nieuwe regionale samenwerkingsverband wil graag een rol spelen bij het bieden van hoogwaardige oplossingen. De nadruk ligt dus op kwalitatief wonen, met oog voor de toekomst en milieu. Die strategie wordt de komende maanden verder uitgewerkt en aan de verschillende gemeenteraden voorgelegd.