Halderberge

Wonen, welzijn en zorg centraal in woonzorgvisie gemeente Halderberge

Gemeentehuis Halderberge

Het gemeentehuis van Halderberge.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Langer zelfstandig thuis wonen, een zorgzame woonomgeving en leefbare en vitale wijken. Het zijn de drie ambities waar de gemeente Halderberge op inzet voor de nieuwe woonzorgvisie. Inwoners, partners en geïnteresseerde partijen mogen meedenken over hoe deze visie uitgevoerd kan gaan worden. Pas daarna volgt er een uitvoeringsprogramma.

“Mensen moeten steeds langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen”, begint wethouder Hans Wierikx. “De zorgcentrums veranderen, en je komt daar een stuk minder makkelijk te wonen dan voorheen.” Dat geldt overigens niet alleen voor ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld ex-verslaafden, ex-gedetineerden en mensen met psychische problemen. “We moeten goed nadenken over hoe we deze mensen het beste kunnen huisvesten.”

Wonen, welzijn en zorg

Vandaar dus de nieuwe woonzorgvisie. Daarin staan drie ambities centraal. De eerste ambitie sluit eigenlijk een beetje aan op de voorrangsregeling voor inwoners van de gemeente Halderberge. Vanaf 1 januari 2025 kunnen inwoners van de gemeente hoogstwaarschijnlijk tot op 50 procent van de sociale huurwoningen en koopwoningen tot 390-duizend euro voorrang krijgen van de gemeente.

Ambitie twee gaat over welzijn: inwoners die wonen in een omgeving die samenredzaamheid, meedoen en ontmoeting stimuleert. “We denken hierbij aan communitycare”, vervolgt Wierikx. Een voorbeeld is een gemeenschap zoals in de Pastorie in Nispen, waar de bewoners elkaar ondersteunen in het dagelijks leven.

De derde en laatste ambitie zet in op (ouderen)zorg. Dus denk hierbij aan ouderen, ex-verslaafden, ex-gedetineerden en mensen met psychische problemen. “Of mensen vanuit jeugdzorg”, vult wethouder Patrick Schouw aan. Inzetten op bewustwording, preventie en passende ondersteuning waar nodig is dan belangrijk volgens de gemeente. “De tijden waar je een touwtje uit de brievenbus kon hangen komen niet meer terug. Maar we willen wel graag dat de inwoners van onze gemeente zich veilig voelen.”

Ontwerpvisie

Nu het ontwerp afgerond is, moet uitgezocht worden hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden. Dat wil de gemeente doen door het gesprek aan te gaan met inwoners, partners en geïnteresseerde partijen. In september wordt de visie aan de gemeenteraad voorgelegd. Eind 2024 kan deze vastgesteld worden.