Roosendaal

Zeven Roosendaalse partijen stellen vragen over verhuizing Cloetta naar De Meeten II

Afbeelding: Google Street View

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De voorgenomen verhuis van snoepfabrikant Cloetta naar het bedrijventerrein Meeten II houdt niet alleen bevreesde omwonenden bezig. Ook de Roosendaalse politiek volgt het kritisch. In een gezamenlijke brief stellen maar liefst zeven fracties de nodige vragen, onder meer over de verwachte gevolgen voor milieu en de omgeving.

Het schrijven is op 25 april naar het Roosendaalse college gestuurd en ondertekend door politici van PvdA, D66, VLP, FvD, Roosendaalse Lijst, Burger Belangen Roosendaal en Vitaal Liberaal. De zeven ondertekenende raadsleden hebben een aantal vragen opgesteld over de verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van Cloetta naar de Meeten II. Ze willen allereerst graag geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken, het plan van aanpak en het verwachte tijdspad.

Onlangs nog meldde een lid van Actiecomité De Meeten II dat bewoners het structureel met weinig informatie moeten doen. Het heeft er alle schijn van dat hetzelfde geldt voor de gemeenteraad.

Vooraf duidelijk informeren

De zeven fracties verwijzen voor het procesverloop rondom de komst van Cloette naar de Meeten II naar een ander dossier, dat van Bravis/Bulkenaar. Daar was sprake van duidelijke informatie over de plannen vooraf en de aanpak van onderzoek naar de effecten op het milieu. De raadsleden verwachten dat dit ook in dit geval zo gaat en willen dat graag bevestigd krijgen. Ze benadrukken dat een milieurapportage bovendien wettelijk verplicht is.

Ook stikstof- en geuruitstoot vooraf vaststellen

Normaal gesproken wordt bij grote projecten als dit op basis van zo’n milieuonderzoek een ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning opgesteld. Toch is bij de briefschrijvers nog niet duidelijk of dat ook in het geval van de nieuwe Cloetta vestiging zo zal gaan. Ze vragen hierover opheldering en willen weten of in de metingen en planvorming eveneens stikstofuitstoot wordt meegenomen. Hetzelfde geldt voor de verwachte geuruitstoot van de te bouwen fabriek. De zeven partijen willen een rapport zien dat die verwachtingen en berekeningen inzichtelijk maakt.

Communicatie

In de brief benoemen de fracties dat de communicatie rondom de plannen en aanpak aandacht behoeft, niet alleen richting de raad maar zeker ook naar omwonenden en andere betrokkenen. Dat aspect willen ze eveneens graag beter omlijnd en inzichtelijk uitgelegd krijgen.

Lees ook: Gang naar Raad van State over nieuwe plek Cloetta lijkt onvermijdelijk Lees ook: Verwachte nieuwbouw zoetwaren­fabriek Cloetta zorgt voor veel onrust in de buurt