Wouw

Zorgcomplex De Ark in Wouw steeds verder in problemen

Zorgcomplex De Ark Wouw failliet

Onderzoeksredactie Onderzoeksredactie

In april 2024 wordt duidelijk dat de initiatiefneemster van zorgcomplex De Ark in het nauw zit. Er was slechts sprake van één bewoner en het leek niet te lukken meer cliënten te vinden voor de locatie. Er speelde op de achtergrond echter veel meer. Dat heeft alles te maken met haar verleden als doktersassistente. Ze heeft wat toen speelde lang verzwegen maar na een publicatie van onze onderzoeksredactie is er veel gebeurd. Inmiddels is de zorgstichting failliet.

Een korte inleiding: In haar toenmalige rol als doktersassistente is zij een relatie aangegaan met een bejaarde patiënt, waardoor zij zijn erfgename werd. Na uitspraak van de rechter, die dit partnerschap als verwijtbaar betitelde, schroomde zij niet kort daarna stichting Zorgcomplex SeneS op te richten met het doel een zorgcomplex te beginnen. Eenmaal daarmee geconfronteerd zegt de oprichtster zich niet verantwoordelijk te voelen voor de opvallende bedrijfsstructuur.

Belangenverstrengeling

Bij de oprichting van de stichting zit in de raad van toezicht een beheersmaatschappij, bestaande uit de oprichtster en haar partner. Ze is bovendien zelf bestuurder van de stichting. “Dit roept het sterke vermoeden op van rollen die belangenverstrengelend kunnen zijn”, zegt Richard Janssen, bijzonder hoogleraar en emeritus bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg. Op 21 mei 2024 werd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant het faillissement van de Stichting Zorgcomplex SeneS uitgesproken.

Stilzwijgen

Er staat nog een persoon vermeld als medeoprichter van de betreffende stichting. Hij biedt zijn diensten als belastingconsulent aan via een eigen bedrijf. Hij is al enkele decennia een zeer goede vriend van de initiatiefneemster. Zij benoemt hem, in een schrijven aan de redactie, als vertrouwenspersoon. In haar mail is te lezen dat hij dit allemaal heeft geregeld. Het valt op dat van de stichting en aanverwante bedrijven geen jaarverslagen terug te vinden zijn.

Die zakenpartner reageert ontstemd op onze vragen: “Ik kan daar geen uitspraken over doen.” Enige dagen later luidt het iets uitgebreidere antwoord: “Ik kan en mag niet ingaan op uw vragen in verband met lopende procedures, onder andere het faillissement.” Ook ten aanzien van zijn eigen positie als bestuurder geeft hij aan niet van vragen daarover gediend te zijn. De voormalige doktersassistente wil helemaal geen antwoord meer geven op vragen.

Hoe nu verder?

Wij namen op 22 mei jongstleden contact op met de curator Mr S. Yurtkap van Van Boven advocaten te Middelburg. Zij heeft het faillissement in behandeling en gaf aan de mogelijkheden voor een eventuele doorstart te gaan onderzoeken. “Er zal gekeken worden naar een passende oplossing voor de cliënt. Naar alle waarschijnlijkheid zal de cliënt worden overgeplaatst naar een andere zorginstelling ”, aldus de meester in de rechten.  Mevrouw Yurtkap benadrukt dat dit met zorg zal gebeuren. Verder moet zij de financiële situatie inventariseren. Het faillissement is op het moment dat we haar spreken slechts een dag oud.  Schuldeisers die mogelijk nog niet bekend zijn kunnen zich melden bij de curator.

Lees ook: ‘Verwijtbaar en kwalijk’: initiatiefneemster Wouws zorgcomplex De Ark in het nauw

Dit artikel kwam mede tot stand door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.