Roosendaal

Zowel omwonenden nieuwe locatie als politiek zwaar ontstemd over beweringen Cloetta

De Red Band aan de Spoortstraat in Roosendaal (foto: Omroep Brabant)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Dinsdag presenteerde snoepfabrikant Cloetta de verhuisplannen die het bedrijf heeft voor bedrijventerrein De Meeten II. Een aantal uitspraken zijn echter zeer slecht gevallen, bij zowel omwonenden van die locatie als bij meerdere politieke partijen.

Tijdens de presentatie die op 6 juni ’s middags aan de pers werd gegeven, vertelde Cloetta-bestuurder Marcel Mensink onder meer dat half juni het ontwerp bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden ingediend. Tevens gaf hij aan dat volgens de berekeningsmethode ‘intern salderen’ de productie een op een kan verhuizen naar de nieuwe geplande vestiging. Over die mededelingen lopen de meningen behoorlijk uiteen.

Zorgen alleen maar aangewakkerd

Diezelfde avond had de snoepproducent een infomarkt opgezet aan de Spoorstraat, de huidige locatie. Namens de bezorgde omwonenden van De Meeten II was onder meer Ramon van Zijderveld aanwezig bij wat toch vooral als een soort charmeoffensief wordt gezien. De zorgen van de buurt zijn er in ieder geval niet weggenomen, vertelde hij nog diezelfde avond. Die zijn juist aangewakkerd  door de vaart die Cloetta achter het proces wil zetten.

Dit verbaast Ramon enorm, aangezien de gemeenteraad unaniem een amendement heeft aangenomen dat bepaalt dat er een milieueffectrapportage (m.e.r.) dient te komen. Cloetta beweert echter dat dit niet nodig is. Van Zijderveld verwacht dat dit juridisch nog wel nader ter sprake gaat komen.

‘Waardeloos!’

Dat de door de raad vastgestelde verplichte m.e.r. wordt genegeerd is op z’n minst bijzonder te noemen. Er is volgens Van Zijderveld ook geen geuranalyse gedaan. “Ze proberen onder de besluiten van een gemeenteraad uit te komen. Dat vind ik echt waardeloos!”

Hij heeft inmiddels bijval gekregen van meerdere politieke partijen. Woensdag is er door de PvdA, D66, Vitaal Liberaal en de Roosendaalse Lijst een brief verstuurd aan het college. De vier partijen zijn behoorlijk ontstemd over de gang van zaken. Ze willen weten of de beweringen van Cloetta juist zijn en zijn benieuwd naar in hoeverre de gemeente hieraan meewerkt. Eerder trokken er al eens zeven partijen aan de bel. Deze keer staan de namen van de VLP, Burger Belangen Roosendaal en FvD niet onder de nieuwe brief.

Raad niet betrokken en geïnformeerd

Een deel van de verontwaardiging bij de politici zit ‘m ook in het feit dat ze via de media moesten vernemen dat de vastgestelde m.e.r. er blijkbaar niet komt en de raad opzij wordt geschoven. Dat vraagt om de nodige uitleg, mits het werkelijk zo is. Een ander pijnpunt is dat Cloetta juridische rapporten benoemt die in opdracht van de gemeente zouden zijn gemaakt en de producent in het gelijk stellen. Ook hier weten de vier partijen niets van. Ze vragen in hun schrijven die rapporten op en willen alsnog zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie op eerdere nog altijd niet beantwoorde vragen.

Rookgordijn

De brief van de raadsleden onderstreept wat dinsdagavond namens de bezorgde omwonenden van De Meeten II al werd gezegd door Ramon van Zijderveld. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente en het college zowel inwoners als de politiek bewust niet informeren en zelfs meewerken aan het rookgordijn dat Cloetta optrekt rondom de wettelijk te doorlopen procedures.

Klik hier voor de brief (pdf) van de vier partijen.