AKT wil maatwerk bij aanpak onderwijsachterstanden Woensdrechtse kernen

WOENSDRECHT/HUIJBERGEN - De Woensdrechtse gemeenteraad beslist donderdag over het Onderwijsachterstandenbeleid, oftewel de nota 'Taal doen we Samen'. Raadslid Ludo Bolders van de fractie AKT (Alle Kernen Troef) benadrukt dat maatwerk nodig is om kleinschalige voorzieningen, zoals kinderopvang en begeleiding, voor de Woensdrechtse kernen te kunnen behouden.  Hij vertrouwt erop dat de wethouder tijdens de raadsvergadering met toezeggingen zal komen.

Om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen, bieden gemeenten speciale programma’s. Gemeenten krijgen financiële middelen van het Rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Voor woensdrecht gaat het om zo'n 200.000 euro.

Vrees voor eenheidsworst

Tijdens de Opinieraad van 16 september is het beleidsstuk al uitvoerig besproken, ook nadat er was ingesproken door kinderopvang Ons Markieke in Huijbergen, medens name KC De Boerderie in Woensdrecht. Deze opvangorganisaties wijzen het beleid af en vrezen voor 'eenheidsworst', waarbij met name de kleine aanbieders buiten de boot dreigen te vallen. "Daarnaast wordt geen rekening gehouden met de reeds behaalde resultaten in de afgelopen jaren", zo schrijven ze in een bezwaarschrift aan de raadsleden. "De partijen die daar mede aan hebben bijgedragen, worden kansen voor nieuwe veelbelovende ontwikkelingen onbenut gelaten en worden vooral kleinere partijen uitgesloten voor de subsidiemogelijkheden."

Landelijk beleid

Voor de meeste raadsleden is het raadsvoorstel een hamerstuk, alleen AKT heeft in de raadsvergadering om bespreking gevraagd. Het beleid is landeijk vastgesteld. Aan het beleidsdocument, dat de raadsleden donderdag vaststellen, kan dan ook weinig veranderd worden. Aanvankelijk had Bolders nog overwogen om met een motie of amandement (wijzigsvoorstel) naar de raad te komen - maar daar ziet hij vanaf. "Wij gaan ervanuit dat het college bij de inzet van de gelden rekening zal houden met de belangen van álle kernen."