Bergen op Zoom

ANALYSE: Minachtende houding Bergs college doet proces rond Antoniusmolen geen goed

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Enige tijd geleden bereikte onze omroep het verwarrende verhaal van de bijgebouwen bij de Halsterse Antoniusmolen. Inmiddels hebben we er al enige malen aandacht aan besteed en de verbazing nam alleen maar toe, met als voorlopig dieptepunt een telefonische mededeling van woensdagochtend 13 mei. De gemeente en het college hebben laten weten eigenlijk niet op de vele vragen die er zijn te willen reageren.

ANALYSE Door: Hans-Jorg van Broekhoven (onderzoeksjournalist – redactie)

Er is al even het nodige te doen omtrent de bijgebouwen op het terrein van de Antoniusmolen. Die staan op de nominatie gesloopt te worden. Volgens liefhebbers en kenners van erfgoed is dat een grote aderlating. In heel Nederland zijn er bijna geen complete molenerven meer en in dit geval zijn er meerdere redenen waarom behoud historische waarde heeft. De panden bevatten een aantal unieke, authentieke elementen en laten tevens goed zien hoe het molenaarsleven zich in de loop der tijden ontwikkelde.

Waarde nu niet zichtbaar

Omdat er al jaren geen enkel onderhoud aan is gepleegd, is het aanzicht velen een doorn in het oog en moet je wel een serieuze kenner zijn om in te zien wat hier voor erfgoed verloren gaat. Veel Halsternaren zijn de bouwvallen beu en juichen de sloop ervan inmiddels toe, zeker sinds bekend werd dat hier een zorgvoorziening voor zieke en dementerende ouderen moet gaan verrijzen. Toch is er tevens het nodige protest. Van een aantal buurtbewoners, die veel liever het molenensemble (dus ook de bijgebouwen) behouden. Van erfgoedspecialisten, die wijzen op het bijzonder en unieke stukje Nederlandse historie dat dreigt te verdwijnen. En van VVD-raadslid Rian Govers. Zij wil voorkomen dat achteraf het verwijt komt dat dit zomaar is verdwenen, zonder eerst een brede discussie over of dit wel écht een goed idee is. Zodat mensen “niet gaan piepen als het straks tegen de vlakte is.”

Advies specialisten genegeerd

De afgelopen weken verzamelden we op de redactie een waslijst aan informatie, die leidde tot een flink aantal vragen over de gang van zaken. Deze legden we weg bij de gemeente maar die reageerde in eerste instantie helemaal niet. Na herhaaldelijk bellen met meerdere voorlichters kregen we woordvoerder Erwin Stander aan de lijn. Die liet weten dat er mogelijk helemaal geen antwoorden komen, men heeft er blijkbaar weinig zin in op het stadskantoor. Men wil zelfs niet nader reageren op het feit dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op basis van een “gedegen rapport” adviseerde de gebouwen tot gemeentelijk monument te verklaren, terwijl het college dit normaliter zwaarwegende advies naast zich heeft neergelegd.

Minachting

We spraken kort met VVD’er Rian Govers over de reactie, die niet alleen ons maar ook haar onaangenaam verraste. Haar partij heeft vragen over de gang van zaken ingediend, die nog besproken en beantwoord moeten worden. Ze is als raadslid vooral op zoek naar maatschappelijk draagvlak voor de uiteindelijke keuze: slopen of behouden. Daar heeft de wijze waarop het college en gemeente nu reageren weinig mee van doen, stelt ze. Het is eerder minachting van de politiek én de inwoners van een gemeente.

Als pers ervaren we het exact hetzelfde. Wanneer bestuurders via woordvoerders laten weten geen zin te hebben in het geven van tekst en uitleg, geeft dat op z’n minst te denken. Stander liet weten dat ie het voor de zekerheid nog een keer ging vragen. Wordt vervolgd…

Terugkijken naar eerdere video-items doe je hier:

UPDATE, 13 mei, 16.00 uur: In een aanvullende gemailde reactie verwijst de gemeentewoordvoerder naar een eerder aan de VVD verstrekt antwoord. Hierin wordt echter niet ingegaan op het verwerpen van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die vanwege de uitkomst van een rapportage juist was gevraagd om een uitspraak. Het college geeft daarin alleen aan een andere mening te zijn toegedaan over de historische waarde van de gebouwen als geheel. Volgens B en W komt er nieuwbouw die verwijzen gaat naar de historie van de locatie. Deze plannen zijn nog niet openbaar gemaakt.

UPDATE, 14 mei, 15.00 uur: Een dag later heeft de wethouder alsnog gereageerd. Dat lees je hier.