Halsteren

GBWP ziet alsnog andere mogelijkheden voor bijgebouwen Antoniusmolen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Niet tot vreugde van iedereen zette de Bergse VVD de kwestie rondom de bijgebouwen van de Halsterse Antoniusmolen opnieuw op de agenda van de commissievergadering van 9 december. Een aantal partijen vindt dat er vaak genoeg over gesproken is. Verrassend genoeg bleek de GBWP tot nieuwe inzichten te zijn gekomen. Fractievoorzitter Aydin Akkaya vertelde dat zijn partij er nog eens goed over na wil denken.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

“Lijst Linssen is er wel klaar mee.” Met die niet mis te verstane bewoordingen gaf raadslid Meino Dam aan geen zin te hebben een eerder gevoerde discussie over te doen. “Zonde om nog wat aan die verpauperde panden te doen.” De meeste woordvoerders van andere partijen brachten het wat subtieler maar gaven wel aan eveneens geen behoefte meer te hebben er nog iets over te zeggen. Reinoud Krijnen van Samen0164 vroeg zich nog wel af wie eventuele restauratie moest gaan betalen en namens het CDA omschreef Erik Verbogt met name de loodsen als “niet echt knallers”, gezien de huidige staat. De SP vroeg zich af of er een plan B was als sloop niet zou mogen, volgens wethouder Patrick van der Velden is dat er niet.

Zorglocatie

Het zogeheten molenensemble, oftewel het geheel dat de Antoniusmolen en de bijgebouwen vormen, houden de gemoederen al jaren bezig. Eigenaar Piet Withagen wil de oude panden naast de molen slopen, anderen vinden het een historische locatie en willen dat deze bewaard blijft. Het college van B en W sloeg een intern advies om dit te behouden in de wind en wil de sloop laten doorgaan, waarna er vervolgens een zorglocatie naast de molen mag verrijzen. Waar overigens nog geen bestemmingswijziging voor heeft plaatsgevonden.

Niet consequent

Het is dus eerder besproken in de raad en met name de VVD, meestal bij monde van Rian Govers, zet zich nogal in voor behoud. De partij kwam opnieuw met een aantal vragen en die werden in de commissie besproken. Raadslid Dominique Hopmans vertelde wat de bezwaren zijn. Het eerder vastgestelde beleid omtrent dergelijk erfgoed wordt niet aangehouden en zelfs specifieke kaders voor dit perceel zijn van tafel gegaan. Wat zijn visies dan nog waard, vraagt de partij zich af.

Voor wat betreft de nieuwbouwplannen vindt de VVD dat niet wordt voldaan aan voorwaarden als openheid van de bebouwing. Er was eerder de voorkeur de bestaande panden te behouden en ook daar wordt niet aan voldaan. Een bestemming zou moeten passen bij de bedrijvigheid en functie van de molen, daar is met een zorgplek voor ouderen natuurlijk geen sprake van. Als laatste was het bevorderen van toerisme en recreatie een uitgangspunt en ook dat is blijkbaar niet meer nodig volgens het college. Hopmans en zijn fractie vinden het vreemd dat de eerder opgestelde visie en uitgangspunten zo drastisch afwijken van de huidige, door het college goedgekeurde plannen.

Steun van GBWP’er Akkaya

Vrij onverwacht kreeg de VVD bijval van GBWP’er Aydin Akkaya. Die vertelde het ingenomen standpunt te willen herzien, zijn fractie stond in deze kwestie eerder achter het college. In een telefonisch interview vertelt hij: “Het lijken een paar verwaarloosde gebouwen, op het eerste gezicht. Om de motie van de VVD toch serieus te nemen heb ik een paar experts gebeld en gevraagd om uitleg.” Een architect legde hem uit dat je er op een andere manier naar moet kijken. De panden geven, door alle aanpassingen die er in de loop der decennia aan zijn gedaan, een historisch beeld van het molenaarsleven door de jaren heen.

Eyeopener

Die uitleg zorgde ervoor dat Akkaya nu inderdaad anders naar de kwestie kijkt. “Dat was echt een eyeopener voor me.” Hij zou graag zien dat er een invulling komt die dat historische karakter en het ensemble écht bewaard. “Laat die geschiedenis niet verdwijnen”, zegt hij. Als dat kan met behoud van de bestaande bebouwing, bijvoorbeeld met subsidies, zou dat mooi zijn. Dat er nog niet serieus is gekeken naar alternatieven die het erfgoed intact houden, noemt hij jammer en “een gemiste kans.” Hij gaat met Dominique Hopmans van de VVD contact opnemen en alles nog eens bespreken. Omdat ook de SP al aangaf zich zorgen te maken over het verdwijnen van een uniek ensemble is een politieke meerderheid tégen sloop ineens een stuk dichterbij.