Molenerf Halsteren

Dossier Molenerf Halsteren

Naast de Halsterse Antoniusmolen stonden een aantal gebouwen, behorende bij het molenerf en volgens historici en liefhebbers exemplarisch voor het molenaarsleven door de jaren heen. De gemeente wilde echter meewerken aan de bouw van een zorgcentrum voor ouderen op deze locatie. Ondanks vele protesten, rechtszaken en pleidooien vanuit de cultuurhistorische hoek zijn de panden voorgoed verdwenen.