Roosendaal

Burgemeester Van Midden pakt regie rond problemen Poolse supermarkt

De Poolse supermarkt Polski Sklep

Paul Joachems

In de extra ingelaste raadsvergadering woensdagavond is het rapport van de commissie Ombudsman besproken. De fracties van de PvdA en VLP hadden om deze vergadering verzocht. Zij eisten opheldering over het handelen van de gemeente Roosendaal in deze kwestie.

In De Schalm in Heerle citeerden Arwen van Gestel van de VLP en Michael Yap van de PvdA beiden uit het rapport van de Commissie Ombudsman. Volgens dit rapport handelde de gemeente niet behoorlijk en coulant, zeer onzorgvuldig en niet transparant.

Wantrouwen tegen de gemeente

Volgens Van Gestel is het ernstig hoe de Ombudsman over de jarenlange handelswijzen van het college schrijft: “We lezen hoe het college de bewoners van de Gastelseweg nauwelijks voorziet van informatie, hoe ze met hen communiceren en hoe ze zelfs jarenlang voor het lapje worden gehouden. De boosheid, het verdriet en het wantrouwen van de bewoners tegen de gemeente is volledig te begrijpen. En dat is op zich op geen enkele manier goed te praten. Nu staat vast dat ze op een aantal fronten onrecht is aangedaan. Dit zijn zeer ernstige zaken.”

Rapport Ombudsman

Yap vertelt in de vergadering dat deze hele gang van zaken een verantwoording verdient door het college van burgemeester en wethouders: “De conclusies en aanbevelingen in het rapport van de commissie Ombudsman in deze kwestie zijn helder. De gemeente handelde niet behoorlijk, niet coulant, zeer onzorgvuldig en niet transparant.”

Bijzonder optreden

Burgemeester Han van Midden vergeleek het handelen van de gemeente in dit dossier met een pianoconcert: “Een concert wat met losse onderdelen samen een heel mooi geheel vormt. Iedereen kan noten afzonderlijk van elkaar spelen maar als ze dat niet in lijn doen dan ontstaat er een verschrikkelijk geheel. Als ik dit doortrek naar de Gastelseweg hebben wij daar een bijzonder optreden laten zien als gemeente. Kortom: aan alle kanten verkeerde verwachtingen.”

Verandering is nodig

Van Midden gaf aan dat het college het rapport omarmt en de aanbevelingen uit het rapport overneemt: “Elke organisatie, ook onze gemeente, kan altijd verbeteren. Als voorzitter van het college voel ik me hier echt verantwoordelijk voor. Ik voel echt wat u zegt en er is ook op een aantal terreinen verandering nodig. We zijn ook al bezig met veranderingen.”

Moties

Tijdens de extra ingelaste vergadering werden er twee moties ingediend namens meerdere partijen. Van Gestel: “We willen per direct een nieuwe koers en daarbij dient de gemeenteraad zeer nauwgezet te worden betrokken. We hebben dan ook twee moties voorbereid. Een om een koers te bepalen in het dossier Gastelseweg. En een voor een nieuwe koers als het gaat om de informatie en communicatiepositie van onze inwoners.”

Van Midden neemt regie

Beide moties zijn aangenomen. Op dit dossier zal er vanuit één portefeuillehouder worden opgetreden vanuit het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Van Midden is vanaf heden de verantwoordelijk portefeuillehouder in het dossier Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. Uiterlijk eind juni wordt er een actieplan voorgelegd aan de gemeenteraad met voorstellen voor betere communicatie.

Deel dit op: