Halsteren

Nieuwe zetten in strijd om behoud Halsters molenerf

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Woensdagavond stelt de VVD opnieuw vragen over de toekomst van het historische erf van de Halsterse Sint Antoniusmolen. Het is volgens fractievoorzitter Rian Govers de ultieme poging om tijdens de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie dit erfgoed te redden. Ook de vereniging die het molenerf wil behouden heeft nog niet alle troeven verspeeld.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Zelf is de fractievoorzitter die tijdens de commissievergadering verhinderd, vanwege bestuurlijke verplichtingen elders. Daarom zal fractiegenoot Dominique Hopmans de honneurs waarnemen. Dat maakt Govers niet minder gedreven. Dit dossier heeft om meerdere redenen haar volle aandacht. Ze is zelfs ongewoon fel: “Ik laat niet los. Het is heel raar dat gemeente zich niet aan eigen beleid houdt. Het is gewoon willekeur, wat hier gebeurt.”

In een notendop, voor wie het dossier niet kent:

Het perceel waarop de molen staat bevat tevens enkele gebouwen, die altijd bij de molen hoorden. Door allerlei aanpassingen die in de afgelopen decennia zijn gedaan, geven ze een mooi beeld van hoe het molenaarsleven zich ontwikkelde. Zo’n geheel wordt een ‘ensemble’ genoemd en het is vrij uniek als dat nog intact is. Eigenaar van het geheel is Piet Withagen, voormalig eigenaar van Intratuin. Hij wil de molen behouden maar de panden ernaast slopen. Er moet nieuwbouw komen die een zorglocatie gaat bieden voor ouderen.

‘Overboord gegooid’

Niet iedereen is enthousiast over de plannen. De unieke, historische locatie verdwijnt dan grotendeels en daarmee een stuk Halsters erfgoed. De gemeente wil echter meewerken aan dit voornemen. Het college legde een intern advies over behoud naast zich neer. VVD’ster Govers snapt daar niets van, ze vindt dat een goed onderbouwing van die keuze nog steeds ontbreekt. In 2013 vond de gemeente nog dat deze locatie behouden moest blijven “en in 2019 wordt het overboord gegooid vanwege een ondernemer met plannen.”

Daar zit namelijk eveneens een deel van de boosheid. Dat de ene ondernemer wel en een andere niet dit soort uitgebreide medewerking krijgt, noemt ze willekeur. Ook het feit dat er zo tegenwoordig zo onverschillig wordt omgegaan met erfgoed maakt haar boos. Wijzend op hoe de laatste tijd oude panden in de verkoop gaan en ook met andere historische locaties niet altijd even respectvol is omgegaan: “Ik ben daar klaar mee, dat gaan we niet doen! Wat stellen visies in deze gemeente eigenlijk nog voor? Het college stelt ze wel vast maar houdt zich er niet aan.” Dat de GBWP zelfs lacherig reageert op dit dossier, omdat hun wethouder woordvoerder is in deze, steekt ook bij Govers. Haar partij doet opnieuw een poging de sloop tegen te houden.

Naar de rechter

Op een minder politiek veld worden tevens nieuwe pogingen gedaan het authentieke molenerf te redden. Hans Geerts, secretaris van Vereniging De Westbrabantse Molens, spreekt eveneens van een ultieme poging. “We hebben een beroepsschrift ingediend bij de rechtbank in Breda. Daarnaast is opnieuw een voorlopige voorziening aangevraagd, om te voorkomen dat de eigenaar nu heel snel gaat slopen.” Hij legt uit dat Withagen daar geen vergunning voor nodig heeft. Wanneer hij dit kortsluit met de gemeente, is dat voldoende. Als het goed is heeft de gemeente inmiddels echter van de rechter een verzoek gehad om stukken aan te leveren dus “het zou erg raar zijn als tussentijds wordt meegewerkt aan sloopwerkzaamheden.”

Vage belofte

De vereniging zegt over de nodige munitie te beschikken om bij de rechter een sterke zaak te hebben. De door de gemeente aangedragen argumenten om akkoord te gaan met de sloop zijn gewoon niet sterk, aldus de secretaris. Hetzelfde geldt voor de vage belofte dat nieuwbouw de historie van de plek in ere gaat houden. Geerts: “Dat is een onzinargument, je hebt straks alleen de foto’s nog.” Net als de VVD blijven hij en z’n vereniging nog even doorvechten voor behoud: “We geven nog niet op, we zijn strijdbaar.”

In vakblad De nieuwe Molenwereld verscheen onlangs een artikel van de hand van de secretaris van Vereniging De Westbrabantse Molens. Daarin haalt hij nog eens aan wat eerder dit jaar deskundige Dick Zweers schreef, als oproep richting de gemeente: “Noblesse Oblige, waarde bestuurders. En … bedenk dat de zeldzaamheidswaarde van het Halsterse molenerf, ogenschijnlijk minder spectaculair, zeker zo groot is als die van het Markiezenhof.”