Roosendaal

Grote logistieke bedrijven in Roosendaal alleen nog welkom op Borchwerf

Distributiehal van Primark in Roosendaal (foto: Peter Braakmann/Shutterstock)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Gemeente Roosendaal scherpt het beleid aan betreffende toekomstige locaties voor grotere logistieke bedrijvigheid. Alleen op een deel van Borchwerf is hier eventueel nog ruimte voor beschikbaar.

In december 2021 is op provincieniveau besproken wat voor de toekomst wenselijk is als het de vestiging betreft van grootschalige logistiek van 3 hectare en meer.  In gezamenlijkheid wil men tot afspraken komen over wat, waar wel en niet kan. Roosendaal heeft op dat vlak ook knopen doorgehakt en gaat die voornemens in december 2022 overleggen tijdens een Noord-Brabants vervolgoverleg.

Alleen op deel van Borchwerf

Versnippering over de gemeente is niet wenselijk, staat in het plan. Daarom zijn grotere logistieke bedrijven alleen nog welkom op delen van Borchwerf, maar niet op Borchwerf West. Alle andere bedrijventerreinen worden als ongeschikt beschouwd. De keuze is onder meer gebaseerd op de goede bereikbaarheid en de kansen die samenwerking tussen de verschillende logistieke reuzen biedt. Daarbij denkt Roosendaal aan vraagstukken rondom onder meer de levering of het uitwisselen van energie en warmte, aldus een gemeentewoordvoerder.