Lepelstraat

‘Lepelstraat doet er toe’: raad vrijwel unaniem achter PvdA/VVD-plan woningbouw

Blauw verkeersbord met witte tekst Lepelstraat gem. Bergen op Zoom

Han Verbeem Han Verbeem

Nagenoeg de voltallige Bergse gemeenteraad staat achter het voorstel van PvdA en VVD voor méér woningbouw in Lepelstraat: 50 tot 100 levensloopbestendige woningen. De motie is door Joey van Aken (PvdA) en Dominique Hopmans (VVD) opgezet, vervolgens haakten ook de overige raadspartijen aan – uitgezonderd Lokaal Realisme. Het college kan de motie omarmen, maar plaatst wel vraagtekens bij de grondexploitaties.

De bewoners vragen al jaren om woningbouw en doorstroming”, zegt ook Betsy de Kock (GBWP). “Jong en oud wil graag in Lepelstraat blijven wonen.” En het dorp verdient het om in omvang te groeien -beaamt ook Reinoud Krijnen (Samen0164). “Dan wordt het weer lonend een kruidenierszaak te openen.”

Bittere noodzaak

“De bouw van woningen is bittere noodzaak”, vult Sander Siebelink (LijstLinssen) aan. “Een prachtmotie”, merkt Hans-Peter Verroen op. “Denk vooral bij woningen aan starters en jonge gezinnen.” De woningbouw ligt in Lepelstraat al jaren in het slob, verzucht John Voets (50Plus). D66 steunt eveneens de motie, hoewel raadslid Berend Doedens niet verwacht dat er met het voorstel een kloppend winkelhart in Lepelstraat ontstaan.

Dorps karakter

Een ander geluid komt echter van Lokaal Realisme. Rian Govers-Gabriëls ziet een afvlakking en op termijn zelfs afname van de vraag naar sociale woningen. Ze becijfert dat jaarlijks slechts 7 tot 10 huizen nodig zijn. “We zijn ook vóór woningen maar wél passend bij het dorpse karakter van Lepelstraat.”