Zevenbergen

Moerdijk wil bouwen in kleine dorpen: “jonge mensen willen daar kunnen blijven wonen”

Foto: © Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Moerdijk wil de komende jaren ook huizen laten bouwen in de kleinere dorpen binnen de gemeente. In tien jaar tijd moeten er in de hele gemeente 2.700 woningen bijkomen. En daarvan moeten er zo’n 200 in de kleine kernen staan. Er is speciaal iemand in dienst genomen die hiervoor plannen heeft gemaakt: een Aanjager Woningbouw Kleine Kernen. De gemeente heeft grote ambities, maar loopt ook tegen flinke uitdagingen aan.

“Volgens mij heeft Nederland al 120 jaar een woningtekort en ik heb niet het idee dat dit snel verandert,” tempert wethouder Danny Dingemans de verwachtingen. Hij somt meteen een paar grote maatschappelijke uitdagingen op: het stikstofprobleem, de rentestanden en de dure bouwmaterialen. “Maar we weten wel dat er behoefte is aan woningen. We kunnen en moeten ook echt gaan bouwen.”

Bouwplan in Moerdijk dorp ligt stil

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En dat zie je bijvoorbeeld in het dorp Moerdijk, waar een bouwplan in de ijskast ligt. “In Moerdijk dorp willen we de haven opknappen. En in dat plan zitten 30 woningen. Maar we moeten ook de kade vervangen en daarvoor is zwaar materieel nodig. Daar krijgen we geen vergunning voor, want we moeten de stikstofuitstoot meerekenen,” legt de wethouder uit.

Toch is Dingemans er van overtuigd dat er in de gemeente Moerdijk flink gebouwd kan worden. “Het is zeker dat we de mensen, het tijd en het geld hebben om het waar te maken.” Voor de grotere dorpen Zevenbergen, Klundert en Fijnaart liggen er al bouwplannen voor honderden nieuwe huizen. De Aanjager Woningbouw Kleine Kernen heeft onderzocht of er ook in de kleine dorpen gebouwd kan worden.

Acht plekken waar bouw zou kunnen

“We willen ook kleine kernen meenemen. Want jonge mensen willen daar kunnen blijven wonen,” legt Dingemans die keuze uit. “Maar dat kost voor de gemeente net zo veel tijd en aandacht, ook al zijn het kleinere projecten.” Om die tijd en aandacht goed te regelen, is er een aanjager ingehuurd. Die heeft onderzocht in welke kernen er de afgelopen jaren niets of weinig is gebouwd.

Deze aanjager heeft niet alleen gekeken naar plekken waar de gemeente eigenaar is van de grond, maar ook naar grond van particulieren. En hij heeft gekeken of de gemeente nog leegstaande panden heeft, of dat er binnenkort panden leeg komen te staan. Want de gemeente wil die gebouwen liever gebruiken dan laten verpieteren. Hierdoor is er nu een lijst met acht plekken waar misschien woningen gebouwd kunnen worden.

Inwoners kunnen meepraten

“We zijn natuurlijk wel voorzichtig. We gaan niet bouwen voor leegstand,” legt Dingemans uit. “Dus we doen eerst een haalbaarheidsstudie, kijken of er draagvlak is in de omgeving, kijken of het betaalbaar is en gaan dan pas een bestemmingsplan maken.” De wethouder vindt het belangrijk dat de inwoners invloed hebben op de bouwplannen. Daarom gaat de gemeente ze bespreken met stads- en dorpstafels. “Wij geloven in de kracht van samenwerking en willen ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn of haar stem te laten horen.”

De gemeente wil in de bouwplannen vooral aandacht voor starters en ouderen. “Als je voor ouderen bouwt, levert dat vaak een verhuistreintje op. Zij laten een grotere woning achter, waar een groeiend gezin in wil, waardoor hun huis weer vrijkomt voor starters,” aldus Dingemans. “Dan heb je kans dat je wel vier of vijf woonwensen in vervulling kan laten gaan.”

Lees ook: Scholen, opvang en buurthuis op één plek: beslissing nieuwbouw Willemstad in juli Lees ook: Tienduizend nieuwe woningen voor West-Brabant West, maar regio moet wél van het slot