Bergen op Zoom

‘Molenensemble Halsteren heeft vergelijkbare waarde als Markiezenhof’

Foto 2: links deskundige Dick Zweers, rechts secretatis Hans Geerts

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Maandagmiddag vond in de raadzaal van het Oude Stadhuis een hoorzitting plaats waarbij vereniging De Westbrabantse Molens de degens kruiste met de gemeente. Inzet: het behoud of de sloop van de bijgebouwen behorende bij de Halsterse Sint Antoniusmolen.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Vorig jaar besloot het college een advies van de gemeentelijke Welstands Monumenten Commissie in de wind te slaan. De aanbevolen beschermde status is toen niet toegekend aan de betreffende panden. Er wordt een puntensysteem aangehouden bij beoordelingen en als de score uitvalt tussen de 74 en 78 punten, is normaliter het advies van deze commissie leidend. Daar werd deze keer een uitzondering op gemaakt. Volgens De Westbrabantse Molens sowieso al opvallend en onlogisch.

Eenzijdige beoordeling

Over de juistheid van het aangehouden rapport is al sinds het verschijnen ervan verschil van inzicht. Daarom bracht de molenvereniging deskundige Dick Zweers in stelling. Die schreef een zeer uitgebreid tegenrapport, om aan te tonen dat de waardering hoger uit hoort te vallen. Zijn belangrijkste betoog van maandagmiddag: Er is te weinig gekeken naar de cultuurhistorische waarde van de panden en het geheel dat de bouwwerken vormen met de molen. Omdat er weinig locaties meer zijn als deze is de zeldzaamheidswaarde ervan zelfs vergelijkbaar met die van het Markiezenhof, aldus de molenexpert.

Belangenkwestie

Het college werd vertegenwoordigd door een ambtenaar en jurist Jan van den Berg. Die meldde onder meer dat ook de belangen van perceeleigenaar Piet Withagen meegewogen moeten worden in de beslissing over het behoud of slopen van de panden. Volgens deskundige Zweers een hoogst ongebruikelijke gang van zaken. Ook heeft hij grote twijfels bij de gemeentelijke bewering dat het in ere herstellen van het molenensemble één miljoen moet kosten. Hans Geerts, secretaris van de molenvereniging, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de belangen van eigenaar Withagen -die het perceel wil verkopen aan een zorginstelling- bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn.