Roosendaal

Nieuwe Josephwijk wordt groene long van Roosendaal

Maarten Elst Maarten Elst

De herstructurering van de Josephwijk is weer een stap dichterbij. Maandagmiddag ondertekenden wethouder Toine Theunis en bestuurslid Tonny van de Ven namens de gemeente Roosendaal en woningcorporatie Alwel een overeenkomst. De afspraken in deze overeenkomst gaan over een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen de uitgestippelde structuurvisie om Roosendaal futureproof te maken. Met de gehele herstructurering is een bedrag van ruim 55 miljoen euro gemoeid.

Door: Maarten Elst

Een multomap vol bouwtekeningen, afspraken en financiële berekeningen. De herstructurering van de Josephwijk in de wijk Burgerhout in Roosendaal komt steeds dichterbij. Gefaseerd gaat de buurt, die aan de oostzijde van het stadscentrum ligt geplakt, vernieuwd worden. ,,De huizen die momenteel in de straten van de Josephwijk staan, zijn gedateerd”, geeft bestuurslid Tonny van de Ven aan.

Koop- en huurwoningen

Maar liefst 229 woningen gaan in een tijdsbestek van vier jaar tegen de vlakte. In dezelfde periode werkt Alwel aan de bouw van 200 koop- en huurwoningen. ,,We beginnen met de zuidzijde van de Josephwijk”, vertelt Van de Ven. ,,Deze bewoners zijn begin dit jaar verhuisd naar andere delen in de stad.”

,,In de nieuwe plannen is plaats voor 200 woningen, dus niet alle bewoners kunnen terugkeren”, vervolgt het bestuurslid, ,,maar niet alle oud-bewoners zijn dat van plan. Samen met hen hebben we de afgelopen twee jaar gewerkt aan een verhuisplan. De intentie is dat ze terug kunnen keren naar de vernieuwde buurt in Burgerhout.”

Onder de liberalisatiegrens

De huurprijzen van de nieuwe nog te bouwen sociale huurwoningen zullen volgens Alwel onder de liberalisatiegrens van 740 euro blijven. ,,De wijken De Kroeven en Kalsdonk zijn de Josephwijk al voorgegaan. Net als toen mochten de bewoners hier ook meedenken tijdens het maken van de plannen. Dit heeft geresulteerd in twee meedenkgroepen die eerst fysiek en later digitaal actief hebben meegedacht. Samen zijn we tot een mooi resultaat gekomen, een vrij gedifferentieerde wijk waarin de meeste wensen zijn verwerkt.”

De plannen zijn echter nog niet definitief. Nu de overeenkomst tussen de gemeente en Alwel is getekend, is er wel weer een volgende stap gezet in het gebiedsontwikkelingsproces. ,,De raad moet nog een klap geven op de officiële wijzigingen in het bestemmingsplan en dan kunnen we beginnen met bouwen”, geeft wethouder Toine Theunis aan. ,,Alwel hoopt in het eerste kwartaal van 2022 te starten met de sloop van fase 1 om uiteindelijk in het vierde kwartaal van 2026 de hele wijk op te leveren.”