Halsteren

Nog maar zeer de vraag of bijgebouwen Antoniusmolen weg mogen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vorige week diende een rechtszaak die was aangespannen door vereniging De Westbrabantse Molens. Die daagde de gemeente Bergen op Zoom inzake de mogelijke sloop van de bijgebouwen van de Sint Antoniusmolen aan de Halsterseweg. De molenliefhebbers wilden voorkomen dat er nu al aan het weghalen ervan wordt begonnen. De zaak leverde een aantal interessante gemeentelijke procedurefouten op. Het is nog maar zeer de vraag of de sloop door kan gaan.

Momenteel is het perceel waar de historische bijgebouwen op staan eigendom van Halsternaar Piet Withagen. Die heeft toegezegd niets te slopen totdat duidelijk is wat er werkelijk door mag gaan. Toch was vereniging De Westbrabantse Molens er niet gerust op, die wilde dat de gemeente dit ook zou opleggen en vroeg daarom een officiële uitspraak van de voorzieningenrechter. Deze vond de woorden van Withagen, die eveneens werd gehoord, zwaarwegend genoeg en besloot geen direct verbod op te leggen.

Beslissing college niet op juiste basis

Er kwamen tijdens de zitting wel andere zaken voorbij, waaruit bleek dat de gemeente en het college hun zaken niet goed voor elkaar hadden. Volgens de rechter was de erfgoedverordening die in Bergen op Zoom wordt gehanteerd onjuist gepubliceerd, de bijlagen ontbraken. Dat heeft de gemeente daarom in allerijl alsnog gedaan.

Een groter punt is dat volgens de rechtbank het collegebesluit inzake het molenerf niet op de juiste wijze is genomen, aldus de molenvereniging. De meegenomen criteria waren niet volledig en dus was de beslissing om er geen gemeentelijke monumentenstatus aan te geven niet juist. Een eerder door bouwhistoricus Dick Zweers opgesteld rapport had eerder al aangetoond dat er erg eenzijdig was beoordeeld.

Motie van drie partijen

VVD-fractievoorzitter Rian Govers meldt dat er op 31 augustus een hoorzitting komt van de bezwarencommissie, nu de rechter de gang van zaken als onzorgvuldig betitelde. Daar zal historicus Zweers namens de molenvereniging zijn bevindingen nader uiteenzetten. Haar partij heeft samen met GroenLinks en de SP ook een motie ingediend over het intern handhaven van procedures bij erfgoed.

In het geval van het molenensemble was door de gemeentelijke Welstands Monumenten Commissie het advies afgegeven een beschermde status toe te kennen aan de panden. Dat legde het college naast zich neer en niet alleen de rechter vindt dat raar. De drie partijen willen dat de in opdracht van de raad opgestelde afspraken over hoe om te gaan met erfgoed, ook worden aangehouden. Of dat hier op z’n minst de gemeenteraad in wordt betrokken.

Over de hoorzitting zegt Govers te verwachten dat het genomen besluit van het college geen stand houdt. Als de bijgebouwen van de molen alsnog een gemeentelijke monumentenstatus krijgen, gaat het bouwplan er niet door. Het Zorghuys zal dan een andere locatie moeten zoeken.