Halsteren

Vereniging Binnenstad schaart zich achter beschermers Halsters molenerf

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De strijd om het behoud, of juist de sloop, van de bijgebouwen op het erf van de Halsterse Antoniusmolen duurt voort. Er is nu steun vanuit onverwachte hoek voor degenen die zich inzetten voor het in stand houden van dit erfgoed. In een brief aan het college en de raad spreekt de Bergse Vereniging Binnenstad zich uit over de kwestie.

Niet de Sint Antoniusmolen zelf is onderwerp van de deels zelfs juridische strijd. Deze is namelijk tot Rijksmonument verklaard. Het gaat om de bijgebouwen op het erf. Die moeten -als het aan een Steenbergse ondernemer ligt- het veld ruimen voor het Zorghuys, een instelling waar zieke en demente bejaarden hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.

Lang niet iedereen is blij met die plannen, onder meer omdat daarmee een voor Nederland uniek stuk erfgoed wordt opgeofferd. Een compleet molenerf, waarbij de geschiedenis van het molenaarsleven door de decennia heen zo zichtbaar is, is bijna nergens meer te vinden. Erfgoedspecialisten en een organisatie als vereniging De Westbrabantse Molens betreuren de sloopplannen zeer en verzetten zich er ook tegen. De betreffende vereniging is zelfs al naar de rechter gestapt om sloop in ieder geval voorlopig tegen te houden.

Bijval uit Bergen op Zoom

Nu heeft de Vereniging Binnenstad, die zich meestal vooral ontfermt over erfgoed in het Bergse centrum, zich ook uitgesproken over het bedreigde perceel. Aan de raadsleden en het college is een brief gestuurd die laat weten dat de VB eveneens vindt dat de Sint Antoniusmolen en de bijgebouwen moeten worden gezien als één ensemble en dus de monumentenstatus dienen te krijgen. “Nieuwe functies als zorgcentrum en parkeren zullen afbreuk doen aan de omgeving en de ambiance van de molen”, meldt secretaris Flip Aertssen. Het is afwachten of het nieuwe college terugkomt op een eerder genomen besluit. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseerde in oktober 2019 er een gemeentelijk monument van te maken maar dat legde B en W naast zich neer.