Halsteren

Verzet tegen sloop molengebouwen blijft groeien

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er komt steeds meer protest tegen het weghalen van de historische bijgebouwen van de Halsterse Sint Antoniusmolen. Er zijn niet alleen mensen die zich individueel zorgen maken over de kans dat een uniek stuk geschiedenis voorgoed verdwijnt. Ook een aantal erfgoedorganisaties heeft protest aangetekend tegen de sloopplannen. Maar toch neemt de Halsterse heemkundekring nog geen standpunt in.

De eerste grotere protesten tegen het plan om de bij de molen behorende gebouwen te slopen, kwamen van vereniging De Westbrabantse Molens. Die wijst op de belangrijke historische waarde van het geheel. Nu zien de bijgebouwen er slecht onderhouden uit, maar gerestaureerd zouden ze een uniek inkijkje geven in de geschiedenis van het molenaarsleven. Bijna nergens in Nederland is nog een molen mét bijgebouwen te vinden. Juist daarom is dit belangrijk erfgoed, stelt de vereniging.

Het perceel, eigendom van Piet Withagen, wordt verkocht aan de ondernemers van het Zorghuys. Zij willen er een plek van maken voor ouderen die zorg nodig hebben. Daarvoor is nieuwbouw gepland, die hoogstens doet denken aan wat er stond, maar geen cultuurhistorische waarde heeft.

Inmiddels hebben de landelijke vereniging De Hollandsche Molen en Heemschut Brabant zich gemengd in de strijd om behoud. Beiden schreven het college van B en W aan, met een steunbetuiging en een bezwaarschrift. Ze onderstrepen de argumenten betreffende het waardevolle erfgoed dat verloren dreigt te gaan. Een nieuw onderzoek van bouwhistoricus Dick Zweers onderstreept die pleidooien.

Lokale windstilte

De protesten komen tot nu toe vooral van buiten Halsteren. Toen boerderij ‘t Lindeke was gesloopt, vonden velen het doodzonde. Toch lijkt men er weinig van te hebben geleerd. De molenaar die zorgt dat de windreus blijft draaien, heeft onze redactie meermaals laten weten zich zorgen te maken over de toekomst. Hij is bang dat de molen stil moet blijven als de bejaarde bewoners er eenmaal zitten. Maar voor de camera over die angst vertellen, durft hij niet. Ook buurtbewoners zijn vaak huiverig, al geven ze in één op één gesprekken aan niet blij te zijn met de plannen.

We vroegen enkele weken terug om de mening van Heemkundekring Halchterth. Bestuurslid Wout Huijgens liet daarop in een telefonische reactie weten dat deze stichting hierover geen standpunt inneemt omdat ‘intern de meningen uiteen blijven lopen’. Saillant detail is wel dat dezelfde Huigens voorzitter is van de stichting die zich inzet voor alleen de molen. Deze stichting is een flink bedrag toegezegd als de verkoop van de grond door gaat.