Lepelstraat

PvdA vindt gemeente te traag met bouw van betaalbare woningen in Lepelstraat

Blauw verkeersbord met witte tekst Lepelstraat gem. Bergen op Zoom

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De PvdA vindt dat de gemeente Bergen op Zoom te traag is met het regelen van betaalbare woningen voor jongeren in Lepelstraat. Hierdoor vertrekt de jeugd uit het dorp. De PvdA pleit al een paar jaar voor nieuwbouw in Lepelstraat, zodat er woningen vrijkomen voor starters. Maar de gemeente zag tot nu toe weinig mogelijkheden om te bouwen binnen de kern van het dorp. Bij de PvdA raakt het geduld op. De partij stelt daarom vragen over het Lepelstraatse woningaanbod aan burgemeester en wethouders.

De gemeente Bergen op Zoom denkt dat er binnenkort meer ruimte komt om te gaan bouwen in het buitengebied. Dat mocht tot nu toe niet van de provincie. En volgens de gemeente was er binnen de bebouwde kom van Lepelstraat de laatste jaren amper plek om te bouwen. Er werden wel afspraken gemaakt met woningcorporatie Stadlander. Die ging enkele vrijgekomen huurwoningen verkopen, maar dat levert jaarlijks maar een paar woningen op. De hoop is dus vooral gevestigd op nieuwbouw buiten de bebouwde kom.

De jeugd trekt weg uit Lepelstraat

De PvdA wil dat de gemeente er meer vaart achter zet. Want de partij ziet weinig vooruitgang. En het valt voor starters niet mee een woning te vinden in Lepelstraat, concludeert de PvdA. “Jongeren uit Lepelstraat moeten voor een betaalbare woning uitwijken naar Halsteren of Bergen op Zoom. Dat betekent dat de jeugd uit Lepelstraat vertrekt, de vergrijzing toeneemt en het dorpskarakter wordt aangetast,” schrijven de raadsleden Nanny Nuijten en Joey van Aken aan burgemeester en wethouders.

Nuijten en Van Aken willen weten wat de gemeente Bergen op Zoom het afgelopen jaar gedaan heeft om meer betaalbare woningen te regelen in Lepelstraat. En of er toch in het buitengebied gebouwd kan worden, nu de Ruimte voor Ruimteregeling verandert lijkt te zijn. Ze stellen ook voor om de grens van Lepelstraat te verleggen, zodat er meer ruimte is binnen de bebouwde kom. “Hoe staat het college tegenover een grenscorrectie van de kern Lepelstraat om meer woningbouw toe te staan?” vraagt de PvdA aan burgemeester en wethouders.

De raadsleden vragen zich ook af hoeveel woningen er leegstaan in het dorp. En of er al concrete plannen zijn om ergens in Lepelstraat te gaan bouwen. “We zien als PvdA graag dat op korte termijn de schop in de grond gaat en er betaalbare woningen voor de jeugd en de ouderen in Lepelstraat verrijzen.”

Lees ook: GBWP wil focus op woningbouw Halsteren en Lepelstraat Lees ook: Genoeg goedkope woningen in Lepelstraat